Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Kondenzátor par s vodní mlhou

Nejlepší výsledky sušení a optim. klima v místnosti
Pro dobré klima v kuchyni a nádobí, které je znovu okamžitě k dispozici: Obzvláště výkonný parní kondenzátor vytvářející mlhu snižuje množství par v mycím prostoru. Nádobí může optimálně osychat a množství páry, které uniká při otevření myčky, se viditelně snižuje.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení