Zásobník na sůl ve dvířkách

Doplňujte sůl pohodlně
K ergonomické obsluze integrovaného zásobníku soli stačí jen pootevřená dvířka. Sůl tak můžete doplňovat do prostoru myčky bez ohýbání a bez vyjmutí dolního koše.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení