Patentovaný zásobník soli ve dvířkách*

Excluzivně u Miele
Doplňujte sůl pohodlně
K ergonomické obsluze integrovaného zásobníku soli stačí jen pootevřená dvířka. Sůl tak můžete doplňovat do prostoru myčky bez ohýbání a bez vyjmutí dolního koše.
Patent: EP 1 457 153 B1 Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení