Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Připojení k dávkovacímu modulu čist. prostředků

Volitelné dávkování tekutých čisticích prostředků
K pohodlnému a hospodárnému využití tekutých čisticích prostředků můžete volitelně připojit dávkovací modul tekutých prostředků. Mimořádně přesným dávkováním docílíte optimálních výsledků mytí. Automatické dávkování tekutých prostředků navíc zjednodušuje manipulaci.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení