Nepřetržité sledování procesu 

Bezpečné procesy
Řízení mycích a dezinfekčních automatů na podložní mísy kontinuálně monitoruje dodržování procesních parametrů, např. teploty tepelné dezinfekce. V případě odchylky se zobrazí chybové hlášení nebo zazní akustický signál. S ohledem na více bezpečnosti se dají z displeje kdykoliv zjistit důležité údaje, např. status probíhajícího programu, dosažená hodnota A0 a maximální teplota mytí (v závislosti na daném modelu).
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení