Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 22/2014

Chytře pro budoucnost

Inteligentní propojení domácích spotřebičů: pro více pohodlí, bezpečnost a energetickou účinnost

Účinné využití obnovitelných zdrojů, snižování nákladů na energie, nadto větší pohodlí a bezpečnost -v oblasti propojení domácích spotřebičů je Miele průkopníkem a s technologií Miele@home již po řadu let kontinuálně rozvíjí nabídku inteligentních řešení. Od září je řada zařízení nejnovější generace schopna vzájemného propojení.

Po uvedení vestavných přístrojů generace 6000 a nové řady praček a sušiček W1 a T1 na trh nabízí Miele od veletrhu IFA 2014 komponenty potřebné pro síťové zapojení: komunikační moduly pro různé typy zařízení a vstupní bránu, která je řídicím centrem domácích spotřebičů.

SG ready – připraveno pro inteligentní sítě
S domácími spotřebiči Miele a s komponenty společnosti SMA Solar Technology AG, zabývající se managementem energií, je možné zvýšit efektivitu fotovoltaických systémů a zároveň snížit náklady na elektřinu. V tomto konceptu se pračky, myčky nádobí a sušičky s funkcí Smart Grid automaticky spustí ve chvíli, kdy vlastní fotovoltaický systém (FV systém) poskytuje dostatek energie. Potřebnými komponenty jsou mimo FV systém a technologii Miele@home řídicí jednotka s názvem Sunny Home Manager. To je centrální řídící jednotka inteligentního řešení pro řízení energie SMA Smart Home.

 
Miele zavádí do domácích spotřebičů funkci Smart Grid již asi tři roky. Zařízení s funkcí SmartStart (speciální režim automatického spuštění) ve spojení s výhodnými tarify poskytovatelů energie využívají nejlevnější tarif elektřiny. Po připojení k FV systému je automatické spuštění založeno na stejném principu, jen Smart Grid zde nahrazuje vlastní solární zařízení.
V České republice zatím probíhá pouze testovací provoz sítě Smart Grid, do budoucna však lze předpokládat, že bude plný provoz spuštěn i u nás.

Ovládání zařízení přes chytrý telefon
Info Control Plus je aplikace pro větší pohodlí a bezpečnost v domácnosti. Použití je založeno na aplikaci, která uživateli umožňuje v chytrém telefonu nebo tabletu zobrazit stav zařízení, ukáže tedy zvolený program, provozní režim nebo čas zbývající do konce programu. Pomocí těchto zařízení je také možné zapínání a vypínání domácích spotřebičů, pokud se to netýká funkcí, které by mohly ohrozit bezpečnost, jako je například aktivace varné desky. Příklady z praxe: pečicí trouba signalizuje, když pečeně být obrácena. Z technické místnosti přichází zpráva, že dvířka mrazničky jsou otevřená a sušička může být naplněna prádlem. InfoControl Plus pracuje v domácí Wi-Fi zóně.

Tipy pro řešení problémů přicházejí on-line
Dálková diagnostika poruch a chybových zpráv na domácích spotřebičích je možná díky využití služby InfoService. Pro využití InfoService musí zákazník zaregistrovat své zařízení u Miele. Pokud se u domácího spotřebiče objeví chybové hlášení nebo porucha, je automaticky přesměrován na server Miele. Zákazník obdrží upozornění e-mailem nebo SMS zprávou s tipy pro odstranění problémů, případně doporučení, aby kontaktoval vybraný zákaznický servis. Je-li nutný zásah zákaznického servisu, je informace o zařízení předána technikovi, který tak může reagovat efektivně a dostatečně rychle. Služba InfoService je zpočátku k dispozici pouze v Německu.

Všechny domácí spotřebiče na displeji pečicí trouby
Na displeji pečicí trouby jako jediného řídicího místa pro všechny domácí spotřebiče Miele zapojené v síti je použita funkce SuperVision. Podobně jako u InfoControl Plus zde mohou být zobrazeny stavové údaje například u praček nebo sušiček (vybraný program, jeho zbývající čas). SuperVision je praktická funkce, protože není potřebné další mobilní zařízení a informace jsou k dispozici na ústředním místě v kuchyni, na displeji pečicí trouby. Při instalaci navíc není nutné využít vstupní bránu, protože výměna dat mezi přístroji je zajištěna prostřednictvím komunikačních modulů.

Odsávač par a varná deska ve společném rytmu
Větší pohodlí
při vaření nabízí Con@ctivity 2.0, systém vyvinutý společností Miele, který automaticky nastavuje sací výkon odsávače par podle skutečné potřeby. V praxi to funguje následovně: pokud je varná deska zapnuta, s krátkým odstupem se rozsvítí osvětlení odsávače par. O pár vteřin později zareaguje ventilátor na míru přizpůsobený počtu a výkonu aktivních varných ploch. Pokud dojde ke změně výkonu, odsávač par se automaticky přizpůsobí.


Con@ctivity 2.0 přináší řadu praktických výhod: vzhledem k tomu, že odsávač par pracuje samostatně, můžete se plně soustředit na proces vaření. Ovládací panel odsávače je mnohem čistší, protože nedochází k regulaci mastnými prsty. Uživatel nemusí myslet na vypnutí přístroje po skončení vaření, protože se děje automaticky s určitým zpožděním.


V programu Miele je mnoho odsávačů par a varných desek vybavených funkcí Con@ctivity. Odsávač je z výroby vybaven bezdrátovým připojením, které se jednoduše propojí s varnou deskou (Plug & Play). Odsávače par a varné desky s Con@ctivity 2.0 jsou v prodeji již v mnoha zemích.
Stáhnout ve formátu PDF