ORTHOVARIO

Spolehlivé a šetrné čištění
Instrumentárium a implantáty z ortopedické chirurgie jsou zvlášť citlivé na alkalické a současně oxidační postupy přípravy. Důvodem je barevné kódování nebo motorové systémy s hliníkovými komponenty. Speciální program ORTHOVARIO umožňuje efektivní a šetrné mytí a dezinfekci těchto kritických zdravotnických produktů.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení