Optimální mycí tlak

Čisté výsledky
Pro přesvědčivou a hospodárnou přípravu je zásadní tlak, kterým je vedena mycí lázeň přes ostřikovací ramena a vstřikovací trysky. Vysoký tlak umožňuje odstranit odolné znečištění, nízký tlak zajišťuje úplný oplach všech mytých předmětů. Mycí a dezinfekční automaty Miele Professional spojují obě přednosti díky tlaku oplachování přizpůsobenému potřebám.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení