Textová lišta v národním jazyce

Jasně a zřetelně
Na ovládacím panelu jsou v přehledném uspořádání zobrazeny názvy programu v nastaveném jazyce. Po výběru programu pomocí velkého otočného voliče se na displeji zobrazí další relevantní informace, např. oblast použití programu nebo zbývající doba praní.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení