Dezinfekční máchání

Nejvyšší hygiena
K vytvoření základu pro nejvyšší požadavky na hygienu lze v dezinfekčních programech volitelně vybrat cyklus máchání se speciálním teplotním a časovým profilem. V tomto takzvaném máchání s dezinfekcí dojde k zahřátí lázně na teplotu vyšší než 60 °C. Pomocí této funkce se snižuje riziko rekontaminace choroboplodnými zárodky, které jsou případně obsaženy ve vodě.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení