Přehled všech výhod produktu

Přednosti praček
Výhody produktů

Moderní propojení přes LAN/WiFi

Komfort a hospodárnost při náročném nasazení
Přístroje jsou již z výroby dimenzovány pro efektivní výměnu dat. Kromě integrované funkce WLAN je volitelně k dispozici výkonný modul WLAN/LAN. Přístroj tak lze v jakémkoliv prostředí snadno integrovat do stávajících sítí. Také spojení s aplikací Miele* a externími systémy je snadné.
Mobilní aplikace je k dostání zvlášť – dostupnost se liší podle země/regionu.  Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení