Záznam provozních dat

Záznam, protokolování, analýza
V dnešní době nabývá evidence provozních dat stále více na významu. Přístroje Miele jsou na využívání evidenčního systému provozních dat připraveny. Mohou poskytovat rozsáhlá procesní data, např. za účelem dokumentace procesů, optimalizace průběhů procesů a komplexních výpočtů hospodárnosti. V závislosti na modelu je potřebné volitelné příslušenství.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení