Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze

Nejvyšší hygienická bezpečnost
Myčky nádobí se systémem přívodu čerstvé vody provedou po každé fázi mytí výměnu vody. Následně dojde k důkladnému oplachu vodou při teplotě vhodné pro dané nádobí. Tato metoda zajistí perfektní výsledky mytí a vysoký hygienický standard, který značně převyšuje požadavky na běžné profesionální myčky nádobí.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení