Krátké programy

Rychlé umytí
Myčky nádobí ProfiLine s krátkými programy jsou nejrychlejšími vestavnými modely od Miele. Co se týče vybavení, nezadají si s běžnými domácími vestavnými spotřebiči.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení