Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Testované výkonnostní parametry 

Bezpečná příprava 
Při zásahu musí být na vaše ochranné vybavení 100 % spoleh – a při tom vám pomůže Miele. Pro spolehlivou přípravu ochranných dýchacích masek a plicní automatiky nabízí Miele optimální řešení, ověřené nezávislými institucemi, jako je společnost Dekra Testing and Certification GmbH. I uznávaní výrobci jako Dräger doporučují přípravu pomocí systému Miele. Viz dokumenty poskytnuté ke stažení.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení