Připojení k dávkovacímu modulu leštidla

Volitelné dávkování leštidla
K pohodlnému a hospodárnému využití leštidla můžete volitelně připojit modul dávkování tekutých prostředků. Mimořádně přesným dávkováním docílíte optimálních výsledků čištění. Automatické dávkování tekutých prostředků navíc zjednodušuje manipulaci.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení