Tankový mycí systém

Perfektní pro nepřetržitý provoz
Jakmile jednou tankovou myčku spustíte, je systém neustále připraven k použití. Myčka totiž neustále udržuje teplotu mycí vody na 65 °C – pro extrémně krátké programy a nejlepší výsledky mytí.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení