Automatické samočištění 

Spolehlivá dezinfekce
Při každé dezinfekci je vedena mycí komorou, veškerým potrubím a tryskami mycích a dezinfekčních automatů na podložní mísy pára. Tak se důkladně a spolehlivě dezinfikuje nejen mytý materiál, ale i celý systém potrubí a trysek.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení