Sinnerův kruh: koloběh hygieny

Otisk rtěnky na sklence na víno, zbytky na vidličce, mastný povlak na talíři: pro špinavé nádobí na stole mají hosté pramálo pochopení. První dojem je důležitý! Představujeme vám několik informací, tipů a triků, jak na hosty od začátku zapůsobit.

Pomocnice v kuchyni oplachuje použité nádobí v nemocniční kuchyni

Souhra faktorů při mytí

Jaké faktory jsou pro výslednou čistotu mytí důležité?

Pro každý mycí cyklus jsou rozhodující čtyři faktory:

  • teplota
  • čas
  • chemie
  • mechanika

Jak na sobě tyto faktory při mytí závisí?

Všechny čtyři faktory mytí je možné téměř libovolně měnit a nechat je působit podle zvážení.
Důležité: změní-li se dva nebo více faktorů, musí se přesně sladit jejich souhra, aby se dosáhlo téhož výsledku mytí. Příklad: snížení teploty lze kompenzovat současným prodloužením času.

Co je Sinnerův kruh?

Jako Sinnerův kruh je popisován mechanismus působení čtyř výše uvedených faktorů, podle nichž probíhají procesy čištění – Sinnerův kruh dostal svůj název po chemikovi Herbertu Sinnerovi.

Snímek pomocnice předčišťující talíře v nemocniční kuchyni

Příklady Sinnerova kruhu: při ručním mytí nádobí je podíl mechaniky (drhnutí kartáčem) značně vysoký.

1 – teplota
2 – chemie
3 – mechanika
4 – čas

Plnění profesionální myčky Miele Professional solí

Při mytí nádobí v myčce pro domácnost se podíl mechaniky snižuje účinnějšími čisticími prostředky (chemie) a delší dobou mytí (čas).

1 – teplota
2 – chemie
3 – mechanika
4 – čas

Jak působí použité faktory?

Teplota

Teplota uvolňuje rychleji nejen účinné látky mycího prostředku nebo leštidla, ale také znečištění z mytých předmětů (především mastnotu). Důležité: vždy se musí zvolit v závislosti na mytých předmětech a stupni znečištění. Některé materiály totiž vysoké teploty nesnesou (například sklenice). Vysoké teploty však také mohou měnit strukturu některých znečištění, takže se pak odstraňují hůře (například bílkoviny).

Čas

Čím delší je čas mytí, tím lepší je účinnost čištění – dlouhé mytí a intervaly odmáčení mají pozitivní vliv na výsledek. Pokud je však cílem co nejkratší čas mytí, musí se pro kompenzaci krátkého mycího cyklu odpovídajícím způsobem upravit ostatní faktory.

Chemie

Úkolem chemie (čisticích prostředků) je uvolnit nečistoty. Při použití chemie záleží na správném dávkování, koncentraci a kvalitě použitých prostředků. V závislosti na znečištění (mastnota, bílkoviny, zbarvení) mohou k perfektnímu výsledku mytí a hygieny přispívat speciální složky – chemické složení mycího prostředku přitom může být mírné nebo agresivní. Čím vyšší je dávkování nebo agresivnější složení, tím lepší je vyčištění. Ale pozor: při příliš agresivním složení nebo vysokém dávkování se mohou poškodit myté předměty i přístroj.

Mechanika

Faktor „mechanika“ zajišťuje odstranění nečistot z nádobí. Při ručním mytí představuje mechaniku kartáčování, při strojovém mytí je to oběh vody čerpadlem a ostřikovacími rameny.

Jaký význam má voda?

Voda je v procesu mytí neodmyslitelným činitelem. Je potřebná k tomu, aby rozpustila chemikálie, přijala teplo a mechanicky je přenesla na myté předměty. Výsledek při tom ovlivňují i vlastnosti vody – důležité: jen proto, že je voda pitná, ještě nemusí být bezpodmínečně ideální k mytí nádobí.

Závěr

Dobré výsledky mytí při efektivním využití zdrojů závisí především na dobře nastavené myčce v kombinaci s optimální mycí chemií – ideální souhra čtyř faktorů popsaných v Sinnerově kruhu zajišťuje plynulý průběh procesů v kuchyni a zanechá na hosty vynikající dojem.