Profesionální mandly

Optimální doplnění koloběhu prádla: profesionální mandly zajišťují perfektní konečnou úpravu prádla.

110 Produkty

Více o profesionálních mandlech

Vybraná pohostinnost

Mandly pro perfektní konečnou úpravu prádla

Optimální čištění a perfektní konečná úprava prádla jsou rozhodujícími předpoklady pro vybranou pohostinnost. Mandly Miele Professional jsou v oběhu prádla optimálním doplňkem vybavení každé prádelny. S různými velikostmi mandlů (pro spektrum až do výkonu 235 kg/h) jsou všem uživatelům – od malé prádelny v hotelnictví a gastronomii až po velkou prádelnu s veškerým servisem – k dispozici vysoce výkonné přístroje pro efektivní pracovní procesy a perfektní konečnou úpravu prádla. Mandly Miele Professional jsou zárukou inovativního produktového vybavení, odpovědného zacházení se zdroji, ergonomických pracovních procesů a spolehlivosti silné značky.
Přehled spodních ovinutí mandlu

Pro perfektní konečnou úpravu

Perfektně vzájemně přizpůsobené ovinutí válců zajišťuje vysoký výkon a optimální výsledek mandlování.
Přehled vrchních ovinutí mandlu

Pro perfektní konečnou úpravu

Perfektně vzájemně přizpůsobené ovinutí válců zajišťuje vysoký výkon a optimální výsledek mandlování.