Příslušenství

Bezpečná příprava při zachování hodnoty: flexibilní příslušenství jako optimální doplnění pro různé požadavky.

97 Produkty

Více o příslušenství pro naše laboratorní přístroje

360PRO pro vaši laboratoř

Komplexní péče

Se systémem 360PRO nabízí Miele Professional kompletní balíček řešení pro účinnou a hospodárnou přípravu laboratorního skla. Naše řešení, vyvinutá na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s odborníky z praxe, pokrývají všechny rozhodující faktory pro přípravu: výkonné přístroje, perfektně přizpůsobené procesní chemikálie, plošný zákaznický servis a obsáhlé poradenské služby poskytované odborníky z naší vlastní aplikační laboratoře. Technika a know-how pocházejí z jednoho zdroje a jsou proto vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je analyticky čistá a přitom obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.