PW 6323 [EL WEK MF WI] - Možnost připojení

Zobrazit produkt
Záznam provozních dat

Záznam, protokolování, analýza

V dnešní době nabývá evidence provozních dat stále více na významu. Přístroje Miele jsou na využívání evidenčního systému provozních dat připraveny. Mohou poskytovat rozsáhlá procesní data, např. za účelem dokumentace procesů, optimalizace průběhů procesů a komplexních výpočtů hospodárnosti. V závislosti na modelu je potřebné volitelné příslušenství.
Sériové rozhraní RS 232

Snadná výměna dat

Sériové rozhraní slouží ke komunikaci s technickými koncovými zařízeními. Kromě přenosu dat do externích úložišť k dokumentaci procesů umožňuje také ovládání dávkovacích a/nebo inkasních zařízení.