PLW 8617 [EL/S RT] - Přednosti

Zobrazit produkt
Kontrola vodivosti

Bezpečnost díky kontrole

Zbytky procesních chemikálií, které jsou ještě přítomné během poslední fáze oplachování, mohou mít negativní vliv na výsledek přípravy. Kontrola vodivosti v oplachovací lázni umožňuje rozpoznat tyto zbytky a zredukovat je dalším oplachováním na definovanou úroveň. Dezinfekce je tak bezpečnější, šetrnější k materiálu a navíc reprodukovatelná.
Kontrola ostřikovacích ramen

Bezpečnost díky kontrole

Pro optimální výsledky přípravy musí být otáčky ostřikovacích ramen vždy v přednastaveném intervalu. Díky bezkontaktní kontrole všech ostřikovacích ramen košů i přístroje lze včas rozpoznat případné problémy, způsobené např. tvorbou pěny nebo zablokovanými předměty. Tak přispívá kontrola ostřikovacích ramen k bezpečné reprodukci validované kvality přípravy.
Exkluzivně u Miele
Chytrá technologie dvou čerpadel

Základ nezávadných výsledků

Technologie dvou čerpadel je základní charakteristikou myček Miele řady PLW 86. Čerpadlo s proměnlivými otáčkami je obzvláště flexibilní pro napojení koše. Pomocí tohoto čerpadla se mycí tlak a spotřeba vody přizpůsobí příslušným požadavkům – vysoký tlak umožňuje odstranit odolné znečištění, nízký tlak zajišťuje úplný oplach všech mytých předmětů. To zaručuje minimální spotřebu zdrojů s maximálním mycím výkonem.
Recyklační nádrž

Efektivní využívání zdrojů

Recyklační nádrž může zadržet vodu ze závěrečného oplachu a poskytnout ji opět v následujících cyklech programu. Tím lze zkrátit dobu přípravy šarží a dosáhnout výrazných úspor zdrojů.
Modulární mycí koše

Flexibilní nástavec mycích košů

Flexibilní mycí koše Miele Professional nabízejí nejrůznější možnosti použití při plnění. Při malém počtu mycích košů v kombinaci s přídavnými moduly a nástavci lze mycí koše několika pohyby flexibilně přizpůsobit mytým předmětům. Tak mohou být optimalizovány jak náklady, tak i využití místa.
Programovatelné řízení

Vyšší flexibilita

Mimořádnou výhodou programovatelné řídicí jednotky je maximální přizpůsobení pro každé použití. Lze individuálně vytvářet a ukládat vlastní programy. Můžete tak optimálně splnit všechny specifické požadavky na přípravu.
Exkluzivně u Miele
Systém EasyLoad** Německý patent DE 102 017 129 786 A1 a DE 102 017 129 799 A1 

Snadné plnění díky EasyLoad

Systém EasyLoad připraví laboratorní sklo výrazně rychleji, snadněji a současně bezpečně. Největší výhodou nového systému je, že myté předměty mohou být na trysky umístěny rychleji a snadněji, neboť přizpůsobení výšky držáku už není díky inteligentní souhře trysek a přídržných mřížek potřebné. Tím se usnadní správné umístění.