Ochrana osobních údajů / Cookies

Ochrana dat

Miele a ochrana osobních údajů

Miele, spol. s r.o. (dále jen "Miele") neshromažďuje žádné osobní údaje bez vašeho vědomí

1. Zacházení s osobními údaji

Miele shromažďuje osobní údaje jako např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon a nebo fax, atd.) výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty (např. ke zpracování informačních dotazníků, žádosti o zaměstnání, smlouvu, objednání prospektů nebo zasílání newsletteru). Miele tyto údaje používá k tomu, aby mohlo připravit nabídku odpovídající přáním zákazníka.

Miele prohlašuje, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Všechny osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Miele poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za podmínky, že jejich poskytnutí mu ukládá příslušný právní předpis, nebo za účelem zpracování objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv Miele sdělit prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na adresu info@miele.cz.

2. Technologie

Miele používá internetové technologie (např. Cookies, Java-Script) výhradně k tomu, aby byla usnadněna obsluha internetových aplikací. K tomuto účelu využívá Miele webovou stránku Google Analytics.

Google Analytics (služba webové analýzy) je používán k vyhodnocení využití webových stránek. Pro tento účel jsou sestavovány reporty tak, aby Miele mohlo svou internetovou nabídku patřičně přizpůsobit potřebám zákazníka.

Shromážděná data jsou používána jen pro statistické účely, a to v anonymní podobě, přičemž IP adresa je pouze ve zkrácené podobě. Sledování chování na webu konkrétních osob je tedy vyloučené. Google nebude v žádném případě spojovat zkrácené IP adresy s jinými daty. Každý návštěvník webových stránek Miele má možnost si ve svém vlastním prohlížeči nastavit blokování všech souborů cookies; v takovém případě však Miele nemůže zaručit funkčnost veškerých služeb v takovém rozsahu, v jakém fungují, pokud jsou soubory cookies povoleny.

Používáním webové stránky Miele dává návštěvník těchto webových stránek souhlas ke zpracování shromážděných dat výše uvedeným způsobem.

Detailní informace o Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Detailní informace o souborech cookies jsou k dispozici na cookies

3. Bezpečnost

Miele používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, porušením, zfalšováním, manipulací, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním vhodná technická a organizační bezpečnost zařízení..

4. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy uvedené na webových stránkách Miele (tzv. linky) Vás mohou nasměrovat na stránky jiných společností. Za obsah a strategii ochrany osobních údajů těchto stránek však není Miele zodpovědné.

5. Další vývoj internetu / strategie ochrany osobních údajů

Další vývoj internetu a informačních technologií má přirozeně vliv na naši strategii ochrany osobních údajů. Pokud by mělo dojít k nějakým změnám, budeme Vás o nich na této stránce zavčas informovat.

Cookies

Vaše nastavení cookies pro tuto webovou stránku

Pro možnost používání cookies je nutný souhlas
   

Cookies

1. Cookies na této webové stránce, které nevyžadují souhlas

Jedná se o cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění specifických služeb, které si uživatel výslovně žádá.

K nim patří:

User Input Cookies: slouží k uložení údajů o uživateli, např. při vyplňování formulářů nebo při použití nákupního košíku, ale jen po dobu trvání návštěvy na dané stránce nebo na několik hodin.

Authentication cookies: slouží k identifikaci uživatele po dobu trvání návštěvy, jakmile se uživatel přihlásí.

Security cookies: slouží k prevenci zneužití během přihlášení.

Multimedia cookies: používají se k zobrazení multimediálního obsahu.

Cookies můžete zablokovat nebo vymazat změnou nastavení vašeho prohlížeče.

2. Cookies na této webové stránce, které vyžadují souhlas

Cookies, které z čistě právní definice nejsou nezbytně nutné pro možnost používání webové stránky, plní důležitou roli.  Bez těchto cookies nejsou dostupné funkce, které umožňují pohodlné prohlížení webových stránek. Vámi provedená nastavení, jako je např. volba jazyka, nemohou být uložena a tím pádem jste na každé stránce vybízeni k danému nastavení znovu. Navíc, pak již nemáme možnost odpovědět vám na individuálně upravenou nabídku.

Miele integruje do této webové stránky také obsah třetích stran. Např. integrace služeb Facebooku nebo videa na YouTube. Pokud jste se rozhodli neudělit nebo zrušit svůj souhlas s použitím cookies, které váš souhlas vyžadují, budou vám k dispozici pouze ty funkce naší webové stránky, které vám můžeme zajistit bez použití těchto cookies. V takovém případě vám oblasti webových stránek, které potenciálně nabízejí technickou možnost integrace obsahu třetích stran a nastavení cookies třetích stran, nejsou k dispozici.