Ochrana osobních údajů / Cookies

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Miele, spol. s r.o. (dále jen "Miele") neshromažďuje žádné osobní údaje bez vašeho vědomí

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a souvisejícími službami. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně v rámci příslušných platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. Obecné informace

1.1 Osobní údaje

V souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba se považuje za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou zejména prostřednictvím identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.2 Správce

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je

MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

Tel.:    +420 543 553 111-3

Fax:    +420 543 553 119

E-mail: info@miele.cz

2. Shromažďování a zpracování týkající se našich webových stránek

2.1 Automaticky zpracovávané údaje při návštěvě webových stránek

Při každém přístupu na naše webové stránky váš prohlížeč automaticky předává údaje, které jsou uloženy v logových souborech na serveru. To zahrnuje následující údaje (dále jen „údaje z logového souboru“):

 • informace o typu a verzi prohlížeče;
 • operační systém uživatele;
 • poskytovatel internetových služeb a IP adresa uživatele; a
 • datum a čas přístupu.

Údaje z logového souboru jsou vyhodnocovány anonymně, aby bylo možné webové stránky neustále vylepšovat, přizpůsobovat webové stránky zájmům našich uživatelů a rychle odstraňovat chyby. Pro tyto účely je náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V neanonymizované podobě jsou údaje z logového souboru používány pouze pro detekci poruch a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování pokusů o neoprávněný přístup a pokusů o podvod a zneužívání. Údaje jsou uchovávány po dobu 7 až 14 dní a poté smazány. Údaje z logového souboru, jejichž další uchovávání je nutné pro účely evidence, nebudou vymazány, dokud nebude získáno konečné objasnění příslušného incidentu, a mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

2.1. Údaje zpracované při použití e-shopu

Pokud nám údaje aktivně předáte, například registrací v našem e-shopu nebo zadáním objednávky, vámi předané údaje budeme zpracovávat.

Při registraci do našeho e-shopu nebo při používání e-shopu od vás shromažďujeme a zpracováváme následující informace:

 • oslovení;
 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • historie objednávek;
 • IČO, DIČ a název společnosti, pokud chcete vystavit fakturu na firmu.

V rámci objednávky zpracováváme také následující informace:

 • objednané položky;
 • dodací adresa (jestliže se liší od fakturační adresy); a
 • fakturační a platební údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem zpracování vašich objednávek a aktualizace vaší registrace. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje shromážděné pro účely zakázky uchováváme až do vypršení zákonných nebo jakýchkoli smluvních záruk. Následně uchováváme informace vyžadované obchodními a daňovými zákony po zákonem vyžadovaná období pouze pro účely auditu prováděného daňovými orgány.

Vaše platební údaje budou předány příslušnému poskytovateli platebních služeb pro účely zpracování platby.

Dodací adresa bude předána námi určenému dopravci. Aby vás mohl dopravce kontaktovat s cílem dohodnout se s vámi na termínu dodání nebo v případě problémů s dodávkou, poskytneme dopravci vaši e-mailovou adresu a případně telefonní číslo. Příslušné údaje jsou předávány pouze pro příslušné účely a po uskutečnění dodávky jsou vymazány. Někteří z našich dopravců nabízejí služby sledování zásilky. Dopravci předáme vaši e-mailovou adresu, aby vám dopravce mohl poskytnout svou službu sledování zásilky. Právním základem zpracování údajů je souhlas vyžadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Obchodní sdělení

Pokud jste nám dali svůj souhlas pro reklamní účely, např. pokud jste se zaregistrovali k e-mailovému newsletteru, zpracování údajů v souvislosti s navázáním kontaktu probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (dále jen „souhlas“). Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna (např. prostřednictvím odkazu na odhlášení obsaženého v e-mailu). Je možné, že obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím našich externích poskytovatelů služeb.

3. Kontakt a zákaznický servis

3.1 Kontaktujte nás

Naše webové stránky uvádějí různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat. Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí (např. na Facebooku nebo Instagramu). Pokud je použijete a kontaktujete nás např. e-mailem, zpracujeme údaje, které jste nám poskytli, abychom mohli odpovědět na vaši žádost.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

3.2 Zákaznický servis Miele

Zákaznický servis Miele můžete kontaktovat různými způsoby, např. telefonicky nebo online. V tomto případě zpracujeme údaje, které nám poskytnete v rámci vaší žádosti. Pokud je to nezbytné pro poskytování služeb zákazníkům, například k odběru zařízení od vás, k provádění oprav nebo ke zpracování záručních nároků, budou vaše údaje předány našim servisním partnerům.

Právním základem zpracování vašich údajů v rámci zákaznického servisu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud jde o zákaznický servis, budou nám předané údaje vymazány po uplynutí příslušných záručních lhůt, pokud nejsme povinni je uchovávat po delší dobu z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

4. Cookies

Na našich webových stránkách také používáme cookies nebo podobné technologie, jako jsou pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším prohlížečem v zařízení nebo obrazové soubory, například pixely. Když příště navštívíte naše webové stránky ze stejného zařízení, informace uložené v cookies budou zaslány na naše webové stránky (dále jen „cookies první strany“) nebo na jiné webové stránky (dále jen „cookies třetích stran“).

Informace uložené v cookies informují webové stránky, že jste je již navštívili. To vám umožní zobrazovat webové stránky co nejlépe v souladu s vašimi preferencemi. Ve vašem terminálu je identifikován pouze soubor cookie jako takový. Kromě toho budou osobní údaje zpracovávány pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, nebo pokud je to naprosto nezbytné k tomu, abyste mohli nabízenou a vámi požadovanou službu řádně používat.

Určité soubory cookie můžete zakázat na stránce nastavení souborů cookie. Dále můžete obecně zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče; v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

O použití cookies vás informujeme předem s příslušnou poznámkou na banneru.

5. Nástroje pro účely analýzy a cílení

5.1 Služby Google

Na našich webových stránkách používáme různé služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Více informací o službách Google viz https://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1 Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics pro návrh a zlepšování webových stránek orientované na potřeby. Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle předávají serveru Google v USA a zde se ukládají. Na těchto webových stránkách používáme rozšíření anonymizace IP (označované jako maskování IP), tj. vaše IP adresa je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena až tam.

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Služby Google zahrnují také vykazování účinnosti našich reklamních snah (a to i napříč zařízeními), demografické údaje a zájmy našich uživatelů a funkce poskytování reklamy online na různých zařízeních, pokud máte účet Google a personalizovanou reklamu (dále jen „personalizovaná reklama“). V tomto případě je právním základem zpracování údajů souhlas, který jste společnosti Google udělili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo analýze vašich údajů službou Google Analytics stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námi odeslané údaje, údaje související s cookies, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamní ID budou automaticky vymazány po 14 měsících.

Další informace o podmínkách služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/.

5.1.2 Funkce remarketingu Google

Funkce remarketingu Google nám umožňuje zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich zájmů na našich dalších webových stránkách v rámci sítě Google Ads (tzv. „reklamy Google“ nebo reklamy na jiných webových stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, aby bylo možné uživatelům zobrazovat cílenou reklamu i na jiných stránkách po návštěvě našich webových stránek. Google do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google, ukládá určité číslo. Toto číslo, označované jako „cookie“, zaznamenává návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo se používá pro jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče v určitém počítači a nikoli pro identifikaci osoby; osobní údaje nejsou uchovávány.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookie společností Google můžete zakázat instalací zásuvného modulu poskytnutého na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

V této souvislosti používáme také nástroj Google Conversion Tracking. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do vašeho zařízení vložen 30denní sledovací soubor cookie. Tyto cookies nejsou určeny pro osobní identifikaci. Informace získané pomocí tohoto souboru cookie se používají ke generování statistik pro inzerenty služby Google Ads.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Reklamy v Google založené na zájmech můžete v prohlížeči zakázat vypnutím na https://www.google.com/settings/ads nebo odhlášením na https://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Další služby marketingové platformy Google

Naše webové stránky navíc využívají další služby marketingové platformy Google (dříve „Google Doubleclick“). Tyto služby používají soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o účinnosti kampaní nebo k tomu, aby zabránily několikanásobnému zobrazování stejných reklam.

Společnost Google používá ID souborů cookie k zaznamenávání, které reklamy jsou přehrávány v kterém prohlížeči, a tím zabraňuje jejich vícenásobnému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie ke sledování tzv. konverzí, tj. zda uživatel uvidí reklamu a později přejde na webové stránky inzerenta a něco tam koupí. Podle společnosti Google takové cookies neobsahují informace o osobách.

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje společností Google. Podle Google získává společnost Google prostřednictvím zapojení těchto služeb informaci o tom, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Google, Google může tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. I když v Google nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že to poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Soubory cookie Google nám navíc umožňují zjistit, zda provádíte určité akce na našich webových stránkách poté, co jste si prohlédli nebo klikli na některou z našich reklam na Googlu nebo na jiné platformě (Conversion Tracking) („Floodlight“). Společnost Google používá tento soubor cookie k tomu, aby zjistila obsah, s nímž jste na našich webových stránkách interagovali, a aby vám tak později mohla zasílat cílenou reklamu. 

Procesu sledování můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče (např. zákaz cookies třetích stran), deaktivací cookies pro sledování konverzí prostřednictvím zablokování cookies z domény www.googleadservices.com v nastavení vašeho prohlížeče, na www.google.com/settings/ads, a pro reklamy od poskytovatelů založené na zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu https://www.aboutads.info/choices nebo odkazu https://www.google.com/settings/ads/. Upozorňujeme, že v tomto případě nemusíte mít možnost plně využít všech funkcí této nabídky.

Další informace o marketingové platformě Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/. Další informace naleznete také v Network Advertising Initiative (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org/.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.2 Adform

Pro zlepšení komfortu a kvality našich služeb používáme technologii sledování konverzí a retargetingu, kterou poskytuje společnost Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking od Adformu nastavuje dočasný soubor cookie, když uživatel naváže kontakt prostřednictvím reklamy Adform. Uživatelé, kteří si nepřejí podílet se na sledování, mohou soubor cookie z aplikace Adform zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, nebo mohou kdykoli v budoucnu vznést námitku proti shromažďování a uchovávání údajů (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, lze v prohlížeči odstranit vymazáním dočasných internetových stránek.

Tato retargetingová technologie umožňuje cílit na uživatele internetu, kteří se již o naše webové stránky a naše produkty na webových stránkách našich partnerů zajímali. V tomto případě se vkládání reklamního materiálu provádí na základě analýzy předchozího chování uživatele podle cookies. Jedná se o dočasný soubor cookie, jehož platnost vyprší po 60 dnech. Pokud nechcete od Adformu vídat inzerci založenou na zájmech, můžete se od shromažďování a uchovávání údajů kdykoli odhlásit zde (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Adform naleznete na adrese: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.3 Facebook Custom Audiences

Naše webové stránky používají funkci remarketingu „Custom Audiences“, kterou poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Tato funkce umožňuje zobrazovat uživatelům webových stránek reklamy založené na zájmech („Facebook Ads“) v rámci jejich návštěvy na sociální síti Facebook nebo na jiných webových stránkách, které tento proces rovněž používají. Chceme vám ukazovat reklamy, které vás zajímají, aby pro vás naše online nabídky byly zajímavější. Právním základem zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání Custom Audience znamená, že váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje ze strany Facebooku, a proto Vás informujeme, že podle našeho vědomí: Integrací služby Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informaci, že jste navštívili naše webové stránky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Facebook, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. I když na Facebooku nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zpracuje vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Zakázání funkce „Facebook Custom Audiences“ je k dispozici přihlášeným uživatelům na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Další informace o zpracování údajů prostřednictvím služby Facebook naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Naše webové stránky používají AppNexus, službu poskytovanou společností AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus používá mimo jiné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu, což umožňuje analýzu používání webových stránek, a počítá pixely. V souvislosti s používanými údaji, zejména IP adresou a uživatelskými aktivitami, mohou být tyto údaje předávány na server AppNexus Inc. a tam uloženy. AppNexus Inc. může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud probíhá zpracování těchto údajů třetími stranami. Shromažďování údajů můžete zabránit zakázáním spouštění skriptu Java ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je například „NoScript“.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). AppNexus můžete také zrušit na následující adrese: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Zásuvné moduly sociálních médií

Naše webové stránky používají plugin Facebook, který poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Přehled pluginů Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins; další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu: www.facebook.com/policy.php.

Facebook může obdržet informaci, že jste navštívili příslušné webové stránky naší online služby a případně interagovali s pluginem. Aktivací pluginu budou vaše osobní údaje uloženy a odeslány společnosti Facebook v USA.

Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a operace zpracování údajů, ani neznáme plný rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo dobu uchovávání. Nemáme ani informace o tom, jak smazat údaje shromážděné Facebookem.

Facebook ukládá údaje shromážděné o vás jako profily užívání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek šitých na míru. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro prezentaci reklamy založené na potřebách a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo musíte uplatnit vůči Facebooku.

Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zásuvné moduly můžete zcela zakázat pomocí doplňků pro prohlížeč, tzv. blokátorů skriptů.

7. Přítomnost na sociálních médiích

7.1 Poznámka týkající se naší stránky na Facebooku

Odkaz www.facebook.com/Miele.CZ/ vás zavede na naši stránku na sociální síti Facebook.com, kterou poskytuje Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Pokud naši stránku navštívíte, Facebook shromažďuje údaje a v případě potřeby je zpracovává v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby Facebook nebo jste se do účtu Facebook jednoduše nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze Facebook. Podle informací poskytnutých Facebookem shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies Facebooku o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informace o cookies na Facebooku můžete najít na https://www.facebook.com/policies/cookies.

7.2 Poznámka týkající se YouTube

Provozujeme kanál YouTube Channel MieleCzechRepublic na video platformě YouTube, která patří YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (dále jen „YouTube“). Pokud náš kanál navštívíte, údaje budou shromážděny z YouTube a v případě potřeby zpracovány v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby YouTube nebo jste se do účtu YouTube nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze YouTube. Podle informací poskytnutých ze strany YouTube shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies YouTube o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete zde: https://policies.google.com/privacy.

8. Inzerce

Pokud se prostřednictvím portálu Miele nebo formuláře nebo jiným způsobem budete ucházet o pracovní místo u nás a zašlete nám potřebné dokumenty, zpracujeme osobní údaje, které v této souvislosti poskytnete, pouze pro účely procesu náboru.

Pokud se ucházíte o inzerované místo, dokumenty budou automaticky vymazány šest měsíců po ukončení inzerce, pokud jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy. V případě žádosti o práci bez odkazu na inzerované místo bude žádost uchovávána po dobu maximálně jednoho roku, abychom vás v případě potřeby mohli kontaktovat s ohledem na případné volné pracovní místo, které během této doby vznikne. Máte možnost kdykoli požádat o vymazání své žádosti i před uplynutím plánovaných dob uchovávání. V případě úspěšné žádosti budou předané údaje uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky.

Pokud se ucházíte o zaměstnání u jiné společnosti ze skupiny Miele, předáme vaši žádost příslušné společnosti za účelem rozhodnutí o uzavření pracovního poměru.

Pokud zpracováváme vaše údaje pro účely rozhodnutí o vzniku pracovního poměru, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Ve všech ostatních případech je právním základem pro uchovávání údajů o vaší žádosti váš souhlas, viz Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

9. Přítomnost Miele na veletrzích

Pokud navštívíte některý z našich stánků, shromažďujeme vaše údaje, pokud nám je poskytnete, např. předáním vizitky. Tyto údaje zpracováváme tak, aby reagovaly na vaše dotazy, např. kontakt pro další jednání nebo nabídky. V případě, že je zpracování nezbytné pro reakci na vaše dotazy (např. při žádosti o kontakt v zahraničí), předáme vaše údaje odpovědné osobě příslušné společnosti ze skupiny Miele.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nám dáte svůj souhlas, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

Na našich stáncích také příležitostně pořizujeme snímky a nahrávky pro dokumentační, marketingové a tiskové účely, které jsou pak zveřejňovány mimo jiné prostřednictvím našich účtů na sociálních médiích (např. Facebook, YouTube nebo Instagram). V tomto případě vás na to výslovně upozorníme prostřednictvím oznámení na stánku. Případný souhlas s použitím snímku můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

10. Předávání osobních údajů

V souvislosti se zpracováním údajů popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů je možné, že budeme osobní údaje předávat následujícím kategoriím příjemců (kromě příjemců výslovně uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů):

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků, pokud my nebo příslušná třetí strana máme na zpracování osobních údajů oprávněný zájem, nebo pokud jste s předáním souhlasili. Osobní údaje dále předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud jsme povinni tak učinit v souladu s platnými právními předpisy, regulačními opatřeními nebo soudními příkazy.

11 Příslušná práva

Subjekty údajů mají podle GDPR různá práva. Patří sem zejména:

 • Právo na přístup: Podle článku 15 GDPR můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou z naší strany zpracovávány. Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete si o zpracování vyžádat další informace.
   
 • Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR jste oprávněni žádat opravu nesprávných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
   
 • Právo na výmaz: Podle článku 17 GDPR máte také právo za určitých okolností požadovat výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.
   
 • Právo na omezení zpracování: V souladu s článkem 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
   
 • Právo na přenositelnost údajů: V souladu s čl. 20 GDPR jste dále oprávněni obdržet osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a předat je bez jakéhokoli omezení jinému správci.
   
 • Právo vznést námitku: Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace, nebo pokud vaše námitka vychází ze skutečnosti, že jste cílem osobní reklamy. Ve druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou přijmeme bez specifikované konkrétní situace.
   
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
   
 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji u orgánu pro ochranu údajů. Seznam příslušných orgánů dohledu v Evropské unii lze nalézt na těchto webových stránkách: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Českým orgánem pro ochranu údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva subjektů údajů, můžete svou žádost zaslat písemně na adresu sídla společnosti, nebo ji můžete poslat e-mailem na adresu info@miele.cz. Společnost MIELE, spol. s r.o. si vyhrazuje právo přiměřeně ověřit totožnost subjektu údajů, který výše uvedená práva uplatňuje. V případě neodůvodněných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude společnost MIELE, spol. s r.o. oprávněna účtovat přiměřený poplatek za výkon takového práva nebo odmítnout žádosti vyhovět. Společnost MIELE, spol. s r.o. vás v takovém případě bude informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MIELE, spol. s r.o. je k dispozici prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa: info@miele.cz

telefonní číslo: +420 543 553 111-3

poštovní adresa:       MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

                                          

 

Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 7.6.2019.

 

Cookies

Zásady používání souborů cookies

Společnost MIELE, spol. s r.o. se sídlem Holandská 4, 639 00 Brno, IČ 18829503 (dále také jako „Miele“ nebo „my“) používá na těchto webových stránkách soubory cookies. V těchto zásadách podrobně vysvětlujeme, jaké druhy souborů cookies používáme, jaké údaje tyto soubory zpracovávají, jak dlouhá je jejich platnost a jaká máte v jejich souvislosti práva. U souborů cookies, které vyžadují souhlas, máte aktuálně toto nastavení:

1. Obecné vysvětlení

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače nebo koncového zařízení, když používáte naše webové stránky. Když navštívíte webové stránky společnosti Miele, mohou se soubory cookies uložit do vašeho systému. Jedná se o individuální řetězec znaků, který může být použit k identifikaci vašeho prohlížeče při příští návštěvě webových stránek. Existují dva základní druhy souborů cookies:

 • Dočasné cookies: Tyto soubory, které se také označují jako relační, se v počítači nebo v koncovém zařízení uloží po dobu, po kterou si prohlížíte naše webové stránky, a potom se vymažou.
 • Trvalé cookies: Tyto soubory zůstávají v počítači delší dobu.

Společnost Miele používá různé internetové technologie (např. soubory cookies nebo Java-Script), jejichž účelem je zlepšení komfortu při užívání našich internetových aplikací a jejich optimalizace. To znamená, že tyto technologie mohou být použity k těmto účelům:

 • k určení uživatele při přihlášení do našeho internetového obchodu a k zajištění dodržování platných, pro vás optimalizovaných bezpečnostních standardů,
 • k zapamatování výrobků, které jste vložili do nákupního košíku nebo si zapsali do poznámkového bloku,
 • k zobrazení množství výrobků, které jste vložili do nákupního košíku nebo si zapsali poznámkového bloku na webových stránkách,
 • k určení, jaký jazyk jste si při relaci vybrali – účelem je usnadnění pohybu v rámci webových stránek,
 • k analýze údajů, například k vyhodnocování počtu návštěvníků našich webových stránek nebo stránek s největším provozem – výsledky analýzy používáme k optimalizaci webových stránek,
 • ke zpětnému oslovování uživatelů a k umisťování internetové reklamy.

Přenos souborů cookies můžete zakázat nebo omezit změnou jejich nastavení v internetovém prohlížeči. Uložené soubory cookies můžete kdykoli vymazat. Podrobnosti o odstraňování souborů cookies v jednotlivých prohlížečích:

Pozor, při zakázání souborů cookies hrozí, že některé funkce webových stránek nebudou fungovat správně. Možnosti nastavení používání souborů cookies naleznete v nabídce většiny prohlížečů. Prohlížeč obvykle obsahuje tyto možnosti nastavení:

 • zobrazit soubory cookies,
 • povolit soubory cookies,
 • zakázat všechny soubory cookies nebo jejich část,
 • zakázat všechny soubory cookies při zavření prohlížeče,
 • blokovat soubory cookies,
 • upozornit před nastavením souboru cookie,
 • nesouhlas s analýzou sledování webu (nutno aktivně zvolit).

Když se na naše webové stránky přihlásíte, na způsob používání souborů cookies vás upozorní informační banner, kde vás také požádáme o souhlas s používáním těch souborů cookies, u nichž se souhlas vyžaduje. Změnou nastavení uvedeného v úvodní části těchto zásad můžete souhlas kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nepůsobí zpětně.

Pokud jsou soubory cookies shromažďovány osobní údaje, platí naše Zásady ochrany osobních údajů, které doplňují tyto Zásady používání souborů cookies.
 

2. Technicky nezbytné soubory cookies (základní cookies)

Základní soubory cookies jsou nutné pro pohyb po webových stránkách a pro používání jejich funkcí, například přístup k registrační části webových stránek nebo využívání našeho chatovacího nástroje. Bez těchto cookies nejsou některé funkce webových stránek možné.

Právním základem pro zpracování osobních údajů technicky nezbytnými soubory cookies jsou oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Tyto oprávněné zájmy spočívají v tom, že provádíme přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě a/nebo umožňujeme využívání konkrétní služby, o kterou jste výslovně požádali. Údaje shromážděné technicky nezbytnými soubory cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Základní soubory cookies nelze zakázat. Ze základních cookies používáme zpravidla relační cookies, které se po ukončení relace prohlížeče zpravidla automaticky vymažou.

Digitální asistent Miele – chatbot e-bot7

Na našich stránkách využíváme digitálního asistenta Miele, takzvanou chatbot službu, kterou provozuje náš poskytovatel technických služeb, společnost e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Mnichov. Abychom mohli službu provozovat, je nutné využívat technologie s názvem Úložiště relace a Místní úložiště, především k technické autentizaci, obnovení historie chatu, k analytickým účelům a k zajištění kvality. Bez těchto technologií není možné službu chatbot využívat. Budou se využívat pouze v případě, že požádáte o aktivní využití služby chatbot. Více informací ohledně platformy e-bot7 a zpracovávání údajů při využívání služby chatbot najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Název

Třetí strana

Účel

Doba uchovávání

Ebot7/webchat/env (Úložiště relace)

e-bot7 GmbH

Informace o testovacím prostředí chatovací aplikace

Relace

Ebot7/webchat/config (Úložiště relace) e-bot7 GmbH Informace o verzi chatovací aplikace Relace

Chat-jwt
(Místní úložiště)

e-bot7 GmbH Token relace k technické autentizaci uživatele (anonymní identifikátor) Neomezeně (bezpečnostní token však přestane platit po 24 hodinách)

convId_
(Místní úložiště)

e-bot7 GmbH Identifikátor konverzace, který obnovuje historii chatu (anonymní identifikátor) Neomezeně (bezpečnostní token však přestane platit po 24 hodinách)

Eb7UUID:
(Místní úložiště)

e-bot7 GmbH Sledovací kód, který sleduje otevírání, načítání a zavírání okna chatu (anonymní identifikátor) Neomezeně (bezpečnostní token však přestane platit po 24 hodinách)

Některé základní cookies poskytují a/nebo zpřístupňují třetí strany. Podrobnosti o třetích stranách a jejich nástrojích, pro které používáme základní soubory cookies, jsou uvedeny níže.
 

​2.1 Google

Na webových stránkách používáme několik základních cookies společnosti Google Ireland Limited, která vznikla a provozuje činnost podle právního řádu Irské republiky (IČ: 368047) a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jako „Google“).

Správce značek Google

Správce značek Google je systém správy značek (TMS), který webovým stránkám umožňuje rychlou a snadnou aktualizaci měřicích kódů a souvisejících fragmentů (neboli značek) na webových stránkách a mobilních zařízeních. Po přidání malého segmentu kódu správce značek do projektu mohou webové stránky bezpečně a snadno z webového uživatelského rozhraní rozmístit konfigurace analytických a měřicích značek.
 

2.2 Heureka

Na webových stránkách používáme několik základních cookies společnosti Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika. Tyto cookies pouze zajišťují správnou funkčnost všech vlastností webových stránek, jako je jejich přizpůsobení vašemu prohlížeči a zařízení, funkcionalitu nákupního košíku nebo zapamatování vašich přihlašovacích údajů.
 

2.3 Další údaje

Další údaje o jednotlivých základních cookies, které používáme, najdete v následující tabulce:
 

název

třetí strana (podrobnosti výše)

účel

doba uchování

NID

Google

Správce značek Google (podrobnosti výše)

6 měsíců

gtm_auth

po dobu relace

gtm_debug

gtm_preview

hrk_onweb

 

 1.  

Základní cookies Heureka (podrobnosti výše)

30 dní

heureka_uz

 

1 hodina

heureka_uz

 

1 hodina

st

 

1 hodina

s

 

1 hodina

hrk_hr

 

1 den

viewmode

 

30 dní

h_

 

1 minuta

dotaznik_pruzkum_heureka

 

6 měsíců

_m

 

30 sekund

_e

 

2 sekundy

hideSelfPromoApp

 

30 000 dnů

hrkm-urlHash

 

1 hodina

pub_mail

 

1 rok

pub_nick

 

1 rok

heureka_s

 

1 rok

hrk_dv

 

1 rok

hrk_nps

 

1 rok

hrk_asi

 

30 hodin

heureka_loc

 

2 roky

heureka_location

 

ve výchozím nastavení 6 měsíců (může se lišit)

gol

 

30 dní

h_cart

 

 

7 dnů

 

3. Analytické soubory cookies

Na webových stránkách používáme také soubory cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů (tzv. analytické cookies). Těmito cookies shromažďujeme a ukládáme tyto údaje:

 • četnost návštěv stránek
 • klíčová slova pro vyhledávání
 • využívání funkcí webových stránek

Údaje, které o vás shromáždíme soubory cookies, jsou pseudonymizovány; to znamená, že k nim bez doplňujících údajů není možné přiřadit konkrétního uživatele.

Toto zpracování nám umožňuje zlepšovat kvalitu webových stránek a jejich obsahu. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Správou nastavení uvedeného v úvodní části těchto zásad můžete souhlas kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nepůsobí zpětně.

Některé analytické cookies poskytují nebo využívají třetí strany. Podrobnosti o třetích stranách a jejich nástrojích, pro které používáme analytické cookies, jsou uvedeny níže.
 

3.1 Google

Na webových stránkách používáme několik analytických cookies společnosti Google Ireland Limited, která vznikla a provozuje činnost podle právního řádu Irské republiky (IČ: 368047) a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jako „Google“). Podrobnosti o těchto službách Google najdete níže a na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Analytics

K tvorbě webových stránek a k jejich zdokonalování dle potřeby používáme nástroj Google Analytics. Služba Google Analytics používá soubory cookies, které se vám ukládají do počítače a umožňují analyzovat, jak naše webové stránky používáte. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle předávají serveru Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách používáme rozšíření maskování IP, tj. před tím, než se vaše IP adresa odešle do Spojených států a tam uloží, ji ještě na území členského státu Evropské unie nebo signatářského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru společnost Google zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení používání webových stránek z vaší strany, k vypracování zpráv o aktivitách na webových stránkách, a aby provozovateli webových stránek poskytla další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

Pokud jste majitelem účtu Google a souhlasili jste s personalizací reklamy, budou služby společnosti Google obsahovat i výkazy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně výkazů o tom, jak naše stránky stejní uživatelé případně užívají na různých zařízeních), demografické údaje a zájmy našich uživatelů, jakož i funkce pro zobrazování internetové online reklamy na různých zařízeních. V tomto případě je právním základem zpracování údajů souhlas, který jste společnosti Google udělili (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo vyhodnocování vašich údajů službou Google Analytics stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookies, identifikátory uživatelů nebo reklamní ID budou automaticky vymazány po 14 měsících.

Podrobnosti o podmínkách používání služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/.

Google Optimize

Google Optimize je nástroj společnosti Google pro A/B testování, který nám umožňuje experimentovat s různými způsoby poskytování obsahu. Nástroj Optimize využívá jednak cookies, které k uživateli směřují různé varianty obsahu, jednak cookie, který určuje, jak se uživatel experimentu zúčastnil. Dále může aktivity uživatelů mapovat ke konkrétním reklamám Google, a tím vyhodnocovat marketingové kampaně.

Podrobnosti o nástroji Google Optimize naleznete na adrese https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.
 

3.2 Další údaje

Analytické soubory cookies můžete zakázat změnou nastavení uvedeného v úvodní části těchto zásad. Další údaje o jednotlivých analytických cookies, které používáme, najdete v následující tabulce:
 

název

třetí strana (podrobnosti výše)

účel (podrobnosti výše)

doba uchování

_ga

Google

Google Analytics

2 roky

_gid

24 hodin

_gat

1 minuta
 

AMP_Token

30 sekund až 1 rok
 

_gac_UA-46987888-1

90 dní

_gaexp

Google

Google Optimize

Obvykle 90 dní, záleží ovšem na délce experimentu.
 

 

4. Marketingové cookies

Marketingové cookies třetích stran používáme k zpětnému oslovování uživatelů a k umisťování internetové reklamy.

Zpětné oslovování uživatelů označuje technologie, jež uživatelům, kteří navštíví určité webové stránky, zobrazují vhodné reklamy i poté, co uživatelé z webových stránek odejdou. K tomu je nutné, aby byl uživatel sítě internet poznat i mimo vlastní webové stránky a právě k tomu slouží soubory cookies příslušných poskytovatelů služeb. Kromě toho se zohledňuje předchozí uživatelské chování. Pokud si například uživatel prohlédne určité produkty, tyto nebo jim podobné se mu mohou v podobě reklamy zobrazit i později na jiných webových stránkách. Jedná se o personalizované reklamy, které odráží potřeby uživatele. Protože pro personalizovanou reklamu postačuje rozpoznání uživatele bez určení jeho totožnosti, údaje pro zpětné oslovování se neslučují s jinými údaji.

Marketingové cookies mohou také sledovat, zda uživatel na zobrazené reklamy reaguje. Účelem je zamezení nežádoucí duplicitní inzerce a sledování počtu případů, kdy reklama způsobí u uživatele nějakou akci (například že si reklamní sdělení otevře, nebo dokonce koupí zboží).

Právním základem pro zpracování osobních údajů marketingovými cookies je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR); správou nastavení uvedeného v úvodní části těchto zásad můžete souhlas kdykoli odvolat – odvolání souhlasu nepůsobí zpětně.

Tyto technologie používáme k umisťování internetové reklamy. Pro umístění reklamy využíváme externích poskytovatelů. Podrobnosti o třetích stranách (a jejich nástrojích), které poskytují marketingové a cílené cookies poskytují nebo k nim mají přístup, jsou vysvětleny níže.
 

4.1 Seznam

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5. Podrobnosti o společnosti Seznam naleznete zde – https://napoveda.sklik.cz/en/contractual-terms/.
 

4.2 Sklik

Sklik je internetová reklamní služba společnosti Seznam. Podrobnosti o službě Sklik a zpracování osobních údajů, které provádí, naleznete na adrese https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna.
 

4.3 Google

Na webových stránkách používáme několik marketingových cookies společnosti Google Ireland Limited, která vznikla a provozuje činnost podle právního řádu Irské republiky (IČ: 368047) a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jako „Google“). Podrobnosti o těchto službách Google najdete níže a na adrese https://www.google.com/privacy/ads/.

Marketingová platforma společnosti Google (dříve Google DoubleClick)

Tato platforma je produktem společnosti Google, který do jedné značky spojil inzertní produkty DoubleClick a sadu nástrojů Google Analytics 360.

Podrobnosti o platformě naleznete zde.

Google Ads

Google Ads je internetová reklamní platforma společnosti Google. V rámci této platformy platí inzerenti za to, že se v inzertní síti společnosti Google uživatelům internetu zobrazují krátké reklamy, nabídky služeb, výpisy produktů či video obsah a instalují se jim mobilní aplikace. Reklamy může služba umisťovat jak do výsledků vyhledávání, například vyhledávačem Google Search, tak na nevyhledávací webové stránky, do mobilních aplikací a videosouborů.

Podrobnosti o službě Google Ads naleznete zde.

4.4 Facebook

Na našich webových stránkách používáme různé marketingové a cílené reklamní cookies společnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jako „Facebook“).

Cookies společnosti Facebook se používají, pokud máte facebookový účet, používáte produkty Facebooku včetně webových stránek a aplikací nebo navštěvujete jiné webové stránky a aplikace, které produkty Facebooku používají (včetně tlačítka „to se mi líbí“ a dalších nástrojů společnosti Facebook). Díky souborům cookies vám společnost Facebook může nabízet své produkty a interpretovat si údaje, které o vás získává, a to včetně informací o tom, jak využíváte jiné webové stránky a jiné aplikace, aniž byste museli mít vytvořený účet nebo k němu byli přihlášeni.

Podrobnosti o cookies společnosti Facebook naleznete zde.
 

4.5 Adform

Pro zlepšení komfortu a kvality našich služeb používáme technologii sledování konverzí a retargetingu, kterou poskytuje společnost Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking společnosti Adform vytvoří dočasný soubor cookie tehdy, když uživatel naváže kontakt s reklamou umístěnou řečenou společností. Uživatelé, kteří nechtějí být sledováni, mohou soubor cookie společnosti Adform kdykoli v prohlížeči zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo mohou vznést proti shromažďování a ukládání údajů námitku zde (právo na odvolání souhlasu – stránka společnosti Adform). Soubory cookies, které již máte v počítači uloženy, můžete vymazat v internetovém prohlížeči nebo odstranit vymazáním dočasných internetových stránek.

Technologie zpětného oslovování umožňuje inzercí na stránkách našich partnerů oslovovat ty uživatele sítě internet, kteří o naše webové stránky a naše produkty již projevili zájem. Zobrazení inzerce je založeno na analýze předchozího chování uživatele ze souborů cookies. Vedle nastavení využívání cookies společnosti Adform na webových stránkách Miele (které provedete volbou příslušného marketingového souhlasu uvedeného v úvodní části těchto zásad) platí, že pokud si nepřejete, aby vám společnost Adform na webových stránkách zobrazovala reklamu podle vašich zájmů, můžete souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů kdykoli odvolat zde (právo na odvolání souhlasu – stránka společnosti Adform). Podrobnosti o předpisech společnosti Adform o ochraně osobních údajů naleznete zde:

 • právo na odvolání souhlasu – stránka společnosti Adform a zde
 • Zásady ochrany osobních údajů u produktů a služeb společnosti Adform – Adform
   

4.6 Heureka

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti Heureka Heureka Group a.s., Heureka.cz Palác Syner Rumunská, 655/9 460 01, Liberec 4, Česká republika. 

Odkaz na informace o souborech cookies a o tom, jak s nimi Heureka nakládá, naleznete zde:
https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
 

4.7 Criteo

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti Criteo. Podrobnosti o využívání souborů cookies ze strany společnosti Criteo naleznete zde – Zásady ochrany osobních údajů | Criteo.
 

4.8 RTB House

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti RTB House. Další informace o využívání souborů cookies ze strany společnosti RTB House a o možnosti jejich používání zakázat naleznete zde – Optout - RTB House | High Tech Retargeter That Makes Digital Advertising Campaigns Perform Better.
 

4.9 Webtrekk Analytical

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti Webtrekk Analytical. Další informace o společnosti Webtrekk Analytical naleznete zde – Oznámení o ochraně osobních údajů (webtrekk.com)
 

4.10 AdOcean

Na našich webových stránkách používáme marketingové a cílené inzertní cookies společnosti AdOcean. Další informace o společnosti AdOcean naleznete zde – Zásady používání souborů cookies – Gemius AdOcean (adocean-global.com).
 

4.11 Další údaje

Marketingové soubory cookies můžete zakázat změnou nastavení uvedeného v úvodní části těchto zásad. Další údaje o jednotlivých marketingových cookies, které používáme, najdete v následující tabulce:
 

název

třetí strana (podrobnosti výše)

účel (podrobnosti výše)

doba uchování

sid
 

Seznam.cz

sklik
 

30 dní

Sklik-[advertiser ID]
 

nejvýše 540 dní

NID
 

Google

Marketingová platforma společnosti Google (dříve Google DoubleClick)
 

6 měsíců

SID
 

Google Ads
 

2 roky

IDE
 

Marketingová platforma společnosti Google (dříve Google DoubleClick)
 

540 dní

ANID
 

Google Ads
 

2 roky

DSID
 

Marketingová platforma společnosti Google (dříve Google DoubleClick)
 

540 dní

FLC
 

Marketingová platforma společnosti Google (dříve Google DoubleClick)
 

9 měsíců

AID
 

Google Ads
 

jeden rok

TAID
 

Google Ads
 

2 roky

exchange_uid
 

Google Ads
 

2 roky

fr
 

Facebook

Facebook
 

90 dní

Oo
 

5 let

ddid
 

28 dní

_fbc
 

90 dní

_fbp
 

90 dní

xs
 

90 dní

c_user
 

90 dní

m_user
 

90 dní

pl
 

90 dní

dblc
 

2 roky

aks
 

30 dní

aksb
 

30 minut

sfau
 

1 den

dpr
 

7 dnů

gu
 

relace

lh
 

7 dnů

locale
 

7 dnů

sb
 

2 roky

shopping_cart
 

relace

wd
 

7 dnů

js_ver
 

7 dnů

rc
 

7 dnů

campaign_click_url
 

30 dní

C
 

Google, Adform

Adform
 

60 dní

TPC
 

14 dní

GCM
 

1 den

CM
 

1 den

CM14
 

14 dní

token
 

relace

otsid
 

-

uid
 

60 dní

cid
 

60 dní

adtrc
 

-

SR<RotatorID>
 

1 den

CT<TrackingSetupID>
 

1 hodina

EBFCD<BannerID>
 

7 dnů

EBFC<BannerID>
 

7 dnů

CFFC
 

7 dnů

heureka_resc
 

Heureka

.heureka.cz
 

7 dnů

affid Tracking
 

po dobu relace

affok Tracking
 

po dobu relace

Criteo Tracking
 

Criteo

Criteo
 

stálý

RTB House Tracking
 

RTB House

RTB House
 

stálý

Webtrekk Analytical
 

Webtrekk Analytical

Webtrekk Analytical
 

stálý

 

5. Qualtrics

Využíváme služeb společnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a průzkumů výrobků a obchodních značek na našich webových stránkách. Účastníte-li se průzkumu, používáme soubory cookie společnosti Qualtrics s hodnotami ID, a to zejména pro sledování relací průzkumu nebo pro zachování relací průzkumu. Další informace o společnosti Qualtrics LLC naleznete na stránkách www.qualtrics.com.

Název

Třetí strana

Účel

Doba uchovávání

ID průzkumu

Qualtrics LLC

Soubor cookie slouží k identifikaci uživatele průzkumu a k ukládání historie průzkumů tohoto uživatele, aby bylo možné sledovat relace průzkumu nebo zachovat relace průzkumu.

6 měsíců

Hodnota Hash ID relace a parametry dotazu, který se mapuje do ID relace

Soubor cookie slouží k záznamu hodnoty Hash ID relace a URL odpovědi uživatele, aby se v případě, že relace obsahuje možnost uložit a pokračovat, uživatel mohl vrátit a pokračovat v odpovědi.

Až 1 rok nebo dokud není relace dokončena.

QST

Soubor cookie slouží k záznamu provedeného průzkumu a má zabránit tomu, aby uživatel mohl průzkum provést znovu.

6 měsíců

<surveyid><statedata>-reloadSession

Tento soubor cookie je určen pro průzkumy využívající ověřování SSO a má společnost Qualtrics informovat o tom, kterou relaci znovu načíst poté, co respondent odejde a vrátí se zpět.

15 minut

Hodnota Hash URL, ke které může být připojeno ‘-singleReload’

Soubor cookie slouží k záznamu provedeného průzkumu a má zabránit tomu, aby uživatel mohl průzkum provést znovu.

6 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Změny těchto Zásad používání souborů cookies

Tyto Zásady používání souborů cookies jsme oprávněni průběžně měnit z důvodů změn používaných souborů cookies nebo z jiných provozních, právních nebo zákonných důvodů, a proto doporučujeme, abyste se s aktuálním zněním průběžně seznamovali. Datum poslední aktualizace Zásad je uvedeno v záhlaví.
 

7. Získání dalších informací

S dotazy a připomínkami k těmto Zásadám používání souborů cookies nás kontaktujte na adrese info@miele.cz.

V Brně dne 25.05.2023