Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 15/2017

Miele pečuje o ochranné oděvy i provozní textil hasičů ostravského letiště

Hasičská záchranná služba (HZS), úzce spolupracující s dalšími složkami IZS, je nezbytnou součástí zázemí letiště Leoše Janáčka v Ostravě. V roce 2015 zde vyrostlo nové Integrované výjezdové centrum (IVC), které umožnilo zkrácení zásahových časů i zlepšení požárně bezpečnostních podmínek provozu letiště. V budově pracuje 42 hasičů a sídlí zde i Záchranná zdravotní služba.

K činnosti HZS na ostravském letišti patří výjezdy k požárům a nehodám na letišti a v okolí, výjezdy k ropným a jiným haváriím technického rázu, asistence při tankování leteckých pohonných hmot v případě cestujících na palubě nebo při aktivitách se zvýšeným požárním nebezpečím.

Experti ve vyprošťování letadel

Posledních několik let se zdejší hasičská jednotka intenzivně věnuje také technice vyprošťování letadel. S těmito zásahy již mají ostravští hasiči zkušenosti např.
z letišť v Pardubicích či Kunovicích, ale také z Bratislavy nebo Katowic. Jsou tak právem považováni za skutečné experty. Svědčí o tom množství zahraničních účastníků, kteří se do zdejšího výcvikového centra se dvěma cvičnými letadly jezdí školit právě v technice vyprošťování letadel.

Náročná péče o zásahové textilie

S novým výjezdovým centrem byla zároveň vybudována i vlastní prádelna.
O ochranné obleky a další textilie vyžadující zvláštní péči se starají profesionální přístroje Miele Professional - pračka PW 6107 a sušička PT 8257 se speciálními programy pro údržbu těchto materiálů. Kromě ochranných obleků a zásahových oděvů se zde perou také uniformy, pracovní a sportovní oblečení, ale také veškeré povlečení pro ubytovací část budovy a další provozní textil. Běžný textil se pere zpravidla jednou za tři dny, zásahové obleky se perou, suší a impregnují podle aktuální potřeby. Na provoz prádelny dohlíží jeden zaměstnanec

Stáhnout ve formátu PDF

Popis Stáhnout

Zásahové obleky ze specifických materiálů vyžadují speciální péči. Pro jejich kvalitní údržbu je třeba volit profesionální prádelenskou techniku. (Foto: Miele)

Přístroje Miele Professional perou, suší a impregnují nejen zdejší ochranné obleky a zásahové oděvy, ale i uniformy, pracovní a sportovní oblečení a další provozní textil. (Foto: Miele)

Nová budova Integrovaného výjezdového centra u letiště Leoše Janáčka Ostrava postavená v roce 2015 (Foto: Miele)