Nyní opouštíte webové stránky společnosti Miele, spol. s r.o.

Webové stránky společnosti Miele, spol. s r.o. mohou obsahovat i odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Při každém prvním propojení je odkazovaná webová stránka kontrolována s ohledem na protiprávní obsah.

Za obsah třetích poskytovatelů dostupný na těchto odkazech společnost Miele, spol. s r.o. neodpovídá. Pokud ovšem Miele, spol. s r.o. zjistí nebo je upozorněna na to, že se na některé webové stránce zobrazují protiprávní informace, odkaz co nejrychleji odstraní.

Stisknutím následujícího tlačítka pro přechod na externí odkaz potvrzujete přečtení tohoto prohlášení. Opustíte tím webové stránky společnosti Miele, spol. s r.o.