Servisní technik Miele Professional kontroluje profesionální přístroj měřicím přístrojem

Údržba a služby

Preventivní servisní služby Miele Professional

Našim cílem je vždy co nejrychleji odstranit případné závady. Aby k nim však v prvé řadě vůbec nedocházelo, je nezbytná pravidelná preventivní údržba. Produkty Miele Professional mají velmi dlouhou životnost. Stejně jako vaše auto však v pravidelných intervalech vyžadují kontroly. K tomu vám nabízíme širokou nabídku služeb.

Komplexní servis pro spolehlivé přístroje s dlouhou životností

Ať už pro nový projekt, nebo výměnu stávajících přístrojů: konzultanti Miele vás provázejí na každém kroku od výpočtů hospodárnosti přes stavební projekt a zapojení partnerů až po montáž a údržbu.

Servisní technik otevírá horní kryt profesionální pračky Miele Professional
Vysoká bezpečnost provozu

Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu nabízejí servisní služby Miele pravidelnou kontrolu a údržbu přístrojů. Tak lze již v předstihu identifikovat případné výpadky a předejít jim. Kromě toho lze průběžně optimalizovat provozní parametry přístrojů.

Servisní technik Miele Professional se dívá do voštinového bubnu profesionální pračky
Dlouhá životnost

V souladu s naší filozofií „Immer besser – Vždy lepší“ zajišťujeme nejvyšší standardy kvality značky „Made in Germany“. Žádný jiný výrobce se za spolehlivost svých produktů nemůže zaručit tak jako Miele Professional. Díky pravidelným kontrolám našimi školenými servisními techniky je zaručeno zachování hodnoty vaší investice.

Doručovatel předává balík s náhradními díly Miele Professional příjemkyni
Individuální dodání

Již při dodání přístrojů vám Miele poskytuje podporu v podobě rozsáhlých servisních služeb. Ty jsou již od počátku prováděny velmi pečlivě s ohledem na místní podmínky nebo případné zákonné předpisy. Pouze optimální nastavení přístrojů podle individuálních požadavků a místních podmínek zaručuje perfektní výsledky.

Služby pro preventivní údržbu

Servisní služba Miele pro vás provede jak zkoušku podle ČSN 33 1600 ed. 2, tak také termoelektrickou zkoušku dezinfekčních parametrů podle předpisů o prevenci úrazů.

Kromě toho vám o tom vystavíme zkušební protokol a označíme přezkoušený přístroj zkušební plaketou. Zkušební zpráva bude u nás zálohována v digitální podobě.

V souladu s normami

Přezkoušení v souladu s předpisy o bezpečnosti práce

Analýza parametrů dezinfekce

Termoelektrická zkouška

Kontakt

Miele Professional nabízí vhodné řešení pro jakékoliv požadavky – i pro údržbu a další služby. Servisní tým Miele je tu pro vás v případě dotazů i pro individuální konzultaci.