PFD 404 U [WOB Hygiene] - Hygiene

Zobrazit produkt
Mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze

Nejvyšší hygienická bezpečnost

Myčky nádobí se systémem přívodu čerstvé vody provedou po každé fázi mytí výměnu vody. Následně dojde k důkladnému oplachu vodou při teplotě vhodné pro dané nádobí. Tato metoda zajistí perfektní výsledky mytí a vysoký hygienický standard, který značně převyšuje požadavky na běžné profesionální myčky nádobí.
Testovaná hygiena

Účinnost proti bakteriím – vědecky ověřeno

Myčky Miele MasterLine splňují v programu „Super krátký“ hygienické požadavky typové zkoušky v souladu s normou ČSN EN 17735, což odpovídá stupni snížení počtu choroboplodných zárodků minimálně 5 log. Tím jsou splněna kritéria pro udělení certifikátu kvality „OVĚŘENÁ KVALITA HYGIENY“ institutu pro integrační hygienu a virologii InFluenc_H*.Certifikát hygieny najdete zde: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Hygienezertifikat_MasterLine_2023-zusammengefuegt.pdf
Testovaná hygiena

Účinnost proti virům – vědecky potvrzeno

Podle certifikace institutu pro integrační hygienu a virologii InFluenc_H je při mytí v myčkách řady PFD 40x za použití mycích prostředků Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB a 12 GC v programech „HygienaPlus” a „Hygiena“ (podle typu modelu) odstraněno více než 99,9 %* obalených a neobalených virů (například koronaviry, chřipkové viry nebo noroviry).Popis metody najdete zde: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD40x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2022-08_DE_EN.pdf