Nákupní politika

Beschaffungspolitik

Úspěch našich výrobků na trhu je úzce spjat s kvalitou a je v přímé souvislosti s naším cílem reagovat na trvalé zvyšování požadavků našich zákazníků na kvalitu výrobků. Na pozadí stále ostřejší konkurence na národních i mezinárodních trzích se kvalita stává stále více rozhodujícím faktorem.

V rámci naší nákupní strategie a v souladu s heslem firmy "Vždy lepší" hledáme spolupráci s dodavateli, kteří mají stejnou filozofii v oblasti kvality a mají zájem o obchodní vztahy s globální společností operující v oblasti výroby přístrojů pro domácnost.

Cítíme značný závazek nejen k našim zaměstnancům a zákazníkům, ale také k našim dodavatelům a veřejnosti. Vztahy s našimi dodavateli musejí být orientovány na výkon, musejí být spolehlivé a trvalé.

Předpokladem je etablovaný systém řízení jakosti podle DIN ISO 9000 a dalších, ekologické jednání v souladu s DIN EN ISO 14001, dodržování termínů a flexibilní plnění našich požadavků, pozitivní vztah k inovacím a spolupráce při zpracování technických řešení.

Miele je společnost, která si je vědoma sociální odpovědnosti, pracuje na etických principech v souladu s udržitelným rozvojem, sleduje ve vztahu se svými dodavateli komplexní přístup a respektuje dodržování mezinárodní normy Standards Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org), totéž očekává od svých dodavatelů. Norma je založena na celé řadě mezinárodních lidských práv včetně všech základních dohod mezinárodní organizace práce (ILO), obecné deklaraci lidských práv a na dohodě OSN o právech dítěte.