Firemní hodnoty

Jsme hrdí na naši dlouholetou firemní historii, ve které vždy hráli rozhodující roli zaměstnanci,
a s určitostí ji budou hrát i do budoucna. Přesvědčte se sami, jaká témata jsou pro nás důležitá
a jaké hodnoty nás posouvají vpřed.

Personalpolitik und Unternehmenskultur

Personální politika a podniková kultura

Zakladatelé firmy Carl Miele a Reinhard Zinkann díky své, v té době ne zcela běžné starostlivé péči, respektu a sociální spravedlnosti položili roku 1899 základní kameny současné personální politiky. Propojení těchto principů spolu s jedinečnou podnikovou kulturou rozhodujícím způsobem do dnešních dnů přispívá ke spokojenosti a zabezpečení všech zaměstnanců. Dodržování práv zaměstnanců tvoří samozřejmou součást našeho pracovního života.

Leistungen für Mitarbeiter

Výhody pro zaměstnance

Všichni naši zaměstnanci pracují s velkým nasazením, elánem a kreativitou, což zásadní měrou vede k úspěchu a identitě značky Miele. Společnost coby zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům odpovídající ohodnocení podle výsledků jejich práce a vytváří motivující zázemí, které přispívá k jejich spokojenosti.

Nachwuchsförderung

Podpora mladých talentů

Nabízíme mnoho zajímavých pracovních oblastí pro mladé talenty, které je zapotřebí objevit, podpořit a rozvíjet. Podpora mladé generace má proto u nás velkou důležitost. Podporujeme spolupráci se žáky, studenty a absolventy, kterým umožňujeme získání odborné praxe, vypracování závěrečné práce či exkurze v našem výrobním závodě.

Personalentwicklung und Weiterbildung

Osobní rozvoj a vzdělávání

Víme, že úspěch společnosti je vždy úspěchem jejich zaměstnanců. Z tohoto důvodu má u nás podpora osobního rozvoje a profesního vzdělávání zaměstnanců důležité místo. Zaměstnancům nabízíme cílený rozvoj a vzdělávání, které je uzpůsobeno k individuálním osobnostním předpokladům a potřebám.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Velké úsilí věnujeme zajištění bezpečnosti práce a ochraně zdraví našich zaměstnanců všech věkových skupin. V celém výrobním závodě zajišťujeme nejvyšší možnou měrou bezpečnost práce. Ochrana zdraví a podpora udržení dobrého zdravotního stavu zaměstnanců je naší zásadní prioritou.

BKK Miele

Společenská odpovědnost

Jsme certifikovaný zaměstnavatel dle normy SA 8000, která je celosvětově uznávaná jako norma sociální odpovědnosti a jako nejvýznamnější měřítko pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.