Zkušenosti našich spolupracovníků

Více než 17 000 zaměstnanců po celém světě plní různorodé úkoly, potýkají se s výzvami a prožívají každodenní praxi nejrůznějším způsobem. Rádi bychom vám zprostředkovali jejich osobní zkušenosti. 

Má zkušenost se společností Miele

Petra Hájková, metalograf

Během navazujícího magisterského studia Strojírenské technologie jsem se rozhodovala, jakým směrem se bude ubírat má diplomová práce. Chtěla jsem se věnovat problematice svařování a firma Miele mi vyšla maximálně vstříc. Nejen téma, ale i zkušenosti technologa svařování a pájení mě natolik oslovily, že jsem se rozhodla tuto šanci využít.

Studium na vysoké škole neumožňuje setkání s praxí v takovém rozsahu, a tak moje začátky byly docela krušné. Na druhou stranu to pro mě byla výzva a obrovská příležitost se něčemu přiučit. Teoretické poznatky ze studia jsem mohla v plné míře uplatnit v laboratoři, kde jsem se zabývala makrostrukturou a mikrostrukturou materiálu svarových i pájených spojů. Dále jsem si vyzkoušela zalévání a leštění vzorků a následné měření mikrotvrdosti. 

Diplomovou práci jsem psala na téma "Odporové svařování autentických a pozinkovaných plechů v sériové výrobě". Informace pro diplomovou práci jsem získávala třeba na výrobních poradách, kde technologové řešili problémy, se kterými se potkávají ve výrobě. Podílela jsem se na různých testech, a ze získaných výsledků pak byla provedena optimalizace odporového svařování, která se stále používá. Prakticky již během zpracování diplomové práce mi byla nabídnuta trvalá spolupráce a já jsem se s radostí chopila této příležitosti.

Dnes pracuji jako metalograf, podílím se na hodnocení pájených spojů a pomáhám s vyplňováním příslušných protokolů. V případě, že se ve výrobě objeví vada materiálu nebo se vyskytnou problémy s jeho dalším zpracováním, provádím po konzultaci s technologem analýzu, abychom podobným problémům do budoucna dokázali předejít. 

Velmi si vážím kolegů, kteří již delší dobu pracují v oboru a předávají mi své zkušenosti a znalosti, což je velký přínos pro můj technický rozvoj.