Nemocnice & kliniky

Řešení pro Nemocnice & kliniky

Hygiena ve všech oblastech

Výkonné, bezpečné a efektivní

Při vývoji řešení přípravy na klinikách vychází Miele Professional už více než 50 let důsledně z úzké spolupráce s lékaři, odborníky v oboru hygieny a výrobci nástrojů. Důležitým výsledkem této spolupráce je systémové řešení oběhu nástrojů bez slabých míst. Díky mycím a dezinfekčním automatům, zařízením na mytí kontejnerů a vozíků a zařízením na dezinfekci matrací dosáhnete perfektních výsledků při přípravě a nejvyšší hospodárnosti na odděleních centrální sterilizace. Pro staniční kuchyně nabízí Miele Professional myčky s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vysokými teplotami oplachu a termodezinfekčním programem pro rychlé, hygienické mytí. Pračky Miele Professional perou v dezinfekčních programech dle předpisů německých hygienických úřadů. Mají ideální předpoklady pro řádnou přípravu infekčního a infikovaného prádla v nemocnicích. Výkonné pračky s objemem bubnu 160 až 320 l umožňují ve všech oblastech optimální prostorové oddělení na nečistou a čistou stranu, které stanovuje předpis prevence úrazů BGR 500* a které má v provozech s hygienickou přípravou problémového prádla velký význam.

Více informací o "Hygiena ve všech oblastech" Platí jen pro Německo

Reference

Kompetenční centrum humánní medicíny

Služba pacientům a vědě: AMC vzniklo původně spojením dvou několik století starých univerzitních klinik, Binnengasthuis a Wilhelmina Gasthuis, s lékařskou fakultou amsterdamské univerzity. Tak vznikl základ pro úspěšnou kombinaci péče o pacienty, vědeckého bádání a lékařského vzdělávání.

Více informací o "Kompetenční centrum humánní medicíny"

Špičkové služby s lidským rozměrem

AZ Jan Palfijn Gent se může pochlubit jedinečnou, téměř osm set let trvající historií. Nemocnice vznikla ze špitálu založeného v roce 1228 pro potřebné nemocné a dnes představuje moderní centrum poskytující základní i špičkovou lékařskou péči.

Více informací o "Špičkové služby s lidským rozměrem"

Moderní medicína a hluboké přesvědčení

"You Believe, We Care", tak zní heslo nemocnice St. Mary's Hospital v jihokorejském Soulu. Medicína na světové úrovni se zde spojuje s hlubokým respektem k životu.

Více informací o "Moderní medicína a hluboké přesvědčení"