Požární sbory & záchranné služby

Připraveni k zásahu

Výhody vlastní prádelny
Chcete rychle a efektivně čistit zásahové oděvy a ochranné dýchací masky?
Řešení Miele umožňuje hospodárnou přípravu přímo na místě v centrále.

– Za pouhé 2,5 hodiny můžete vyčistit až pět kompletních zásahových obleků.
– Jste nezávislí na otevírací době externí prádelny.
– Speciální programy určené pro ochranné pomůcky zajišťují jejich dlouhou životnost.
Profesionální sušení a aktivace
Pro závěrečné sušení ochranných a služebních oděvů mají sušičky Miele vedle optimálního, šetrného a bezpečného procesu sušení k dispozici všechny potřebné parametry pro proces „aktivace“ impregnace. Kromě užitné techniky vykazuje nová řada sušiček také ve věci hospodárnosti absolutní sílu: Při sušení s principem podélného proudění se až 60 % odpadního vzduchu přivádí zpět do sušícího cyklu (Air Recycling). Elektronické ovládání umožňuje přesné přizpůsobení podle druhu prádla pro rychlé usušení prádla podle typu jeho vláken. Pro sušení ochranného oblečení je třeba zvolit odpovídající program. Podle struktury oblečení se nejprve vysuší zbytková vlhkost z vnitřní strany (pokud vrstvy oblečení nelze rozdělit). Následně se oblečení obrátí a suší se z vnější strany. V této fázi se také aktivuje impregnace.
Strojní čištění respirátorů
V myčce PG 8063 Safety mohou být důkladně a šetrně k materiálu na 2 mycích úrovních připravovány ochranné dýchací masky a plicní automatiky. Po každém programovém kroku se provádí výměna procesní vody. Tímto způsobem jsou nečistoty bezpečně odstraněny a je účinně sníženo riziko křížové kontaminace (podle druhu znečištění je případně potřebné manuální předčištění). 3 mycí programy jsou optimálně přizpůsobeny mytým předmětům a vkládací koše nabízejí možnost snadného a bezpečného umístění všech materiálů a demontovaných dílů.
Přídavná přípojka na plně demineralizovanou vodu (DEMI vodu) umožňuje oplachování beze zbytků.
Příprava anesteziologického instrumentária
Strojní čištění a dezinfekce anestetického instrumentária nabízí nejvyšší bezpečnost díky standardizované přípravě při nízkých pracovních nákladech a vysoké šetrnosti k materiálu. K tomuto účelu je k dispozici čisticí a dezinfekční automat PG 8592 s integrovaným aktivním sušením s ventilátorem s konstrukční šířkou 60 cm. Vhodný mycí koš A 201 je koncipován speciálně pro vkládání AN pomůcek a nabízí místo pro 8 dýchacích hadice s délkou až 1,5 m, které jsou namontovány na spirále. Dále je vozík vybaven 6 tryskami pro dýchací vaky, jakož i 15 tryskami pro intubační materiál. V sítové misce mohou být dodatečně čištěny drobné díly. V kombinaci se speciálním anesteziologickým programem nabízí PG 8592 optimální řešení čištění, dezinfekce a sušení AN sad.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení