Výhody strojové přípravy laboratorního skla

Jakákoliv manipulace s laboratorním sklem je spojena s potenciálním rizikem pro personál laboratoře. Pouze strojovou přípravu laboratorního skla je možné standardizovat, validovat a automaticky dokumentovat. Protože probíhá celý proces plně automaticky, snižuje se potenciální nebezpečí pro personál laboratoře na minimum. Z tohoto důvodu je díky strojové přípravě ochrana personálu maximální.
System4Lab – všechno od jednoho dodavatele
Se System4Lab nabízí Miele Professional obsáhlý systém pro účinnou a hospodárnou přípravu laboratorního skla. System4Lab byl vyvinut na bázi dlouhodobých zkušeností a spolupráce s experty z praxe, pokrývá všechny rozhodující faktory pro přípravu: výkonné přístroje, perfektně přizpůsobené procesní chemikálie, plošný zákaznický servis a obsáhlé poradenské služby poskytované experty na firemní aplikační laboratoř. Technika a know-how pocházejí z jednoho zdroje a jsou proto vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je analyticky čistá a přitom obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.
Ruční versus strojová příprava
Jakákoliv manipulace s laboratorním sklem je spojena s potenciálním rizikem pro personál laboratoře. Rozbití skla při ručním čištění může způsobit nebezpečná poranění. Infekční a toxická kontaminace představují zdravotní riziko. Používané čisticí prostředky jsou často silně žíravé.

Pouze strojovou přípravu laboratorního skla a nástrojů je možné standardizovat, validovat a automaticky dokumentovat. Protože čisticí automaty zůstávají během celého procesu uzavřené a celý proces probíhá plně automaticky, snižuje se potenciální nebezpečí pro personál laboratoře na minimum. Z tohoto důvodu je díky strojové přípravě ochrana personálu maximální.
Jakost vody
Speciálně u přípravy analyticky čistého laboratorního skla hraje kvalita vody velice důležitou úlohu. Surová voda obsahuje soli a minerály, které se mohou usazovat v přístroji nebo na nástrojích. Zcela odsolená voda navíc předchází korozi instrumentária. Zejména u velké spotřeby vody je smysluplné dbát na správnou kvalitu vody. Důsledná úprava vody zvyšuje hospodárnost mycího a dezinfekčního přístroje. Filtrace totiž chrání před škodlivými usazeninami, zabraňuje výpadkům, opravám a snižuje náklady na čisticí média.
Použití pro laboratorní sklo a nástroje
Analytické metody mohou být ovlivněny některými kontaminacemi v laboratorním skle. Znalost těchto faktorů pomáhá při výběru čisticích prostředků.
Kontaminace a dezinfekce
Znalosti fyzikálních a chemických vlastností kontaminace v laboratorním zařízení mají velký význam zejména pro průběh procesů čištění a pro výběr čisticích prostředků.
Fyzikální a chemické vlastnosti kontaminace zahrnují např. rozpustnost ve vodě v kyselých, pH neutrálních nebo alkalických podmínkách, chemická reakce hydrolýzou nebo oxidací, bod tání nebo měknutí, možnost vzniku emulze, suspenze nebo disperze.
Analytické metody a analytická čistota
Analytické metody mohou být ovlivněny některými kontaminacemi v laboratorním skle. Znalost těchto faktorů pomáhá při výběru čisticích prostředků.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení