Domovy pro seniory & domy s pečovatelskou službou

Náskok díky kompetenci v hygieně

Zejména v oblasti domácího praní a kuchyně je důležitá hygiena, tzn. neustálá eliminace zanášení a přenášení choroboplodných zárodků. Znalosti a cílená strategie jsou u Miele Professional silně zakořeněné, protože Miele je už po desetiletí průkopníkem v prevenci nemocničních infekcí, např. při sterilizaci zdravotnických produktů v chirurgii.
Specialista na hygienu PG 8057 U TD
Průmyslové myčky HYGIENE a HYGIENEplus se systémem přívodu čerstvé vody do každé fáze programu dosahují optimálních výsledků mytí a spolu s dezinfekčním programem varioTD (jen u modelu HYGIENEplus) splňují požadavky na hygienu v citlivých oblastech. Se stále rostoucí průměrnou délkou života se také zvyšuje počet osob s chronickými onemocněními a slabou obranyschopností s následkem multimorbidity a s potřebou péče. V souvislosti s tím stoupají také požadavky na hygienu při mytí nádobí. Tak hraje zejména v oblasti domovů pro seniory a pečovatelských domů stále větší roli potírání salmonelové infekce. Také ohrožení jinými, často multirezistentními zárodky v uplynulých letech stále narůstalo. Díky vynikajícímu hygienickému výkonu je proto používání průmyslových myček Miele se systémem mytí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a dezinfekčními programy v těchto oblastech obzvláště smysluplné.
Průmyslová myčka Miele PG 8057 TD U umožňuje díky své konstrukci a materiálovým vlastnostem používání speciálních mycích programů s velmi vysokými teplotami. Tento přístroj disponuje termickým dezinfekčním programem, který umožňuje baktericidní a viry inaktivující dezinfekci, včetně HBV a HIV.
Mycí a dezinfekční program Vario TD
Po intenzivním předmytí následuje fáze čištění při teplotách do 55 °C – doba setrvání 5 minut. Ke konci dojde k termické dezinfekci při 90 °C a 5 minutách setrvání. Program DESIN Vario TD je na seznamu Institutu Roberta Kocha pro rutinní čištění a dezinfekci a odpovídá normě o zdravotnických produktech.
Finální vystrojení mopů
Hygienické mopy připravené k dalšímu použití
Finální vystrojení hadrů
Praní a finální vystrojení hadrů s dezinfekčními a čisticími prostředky v jednom pracovním kroku.
Kompletní servis pro spokojené obyvatele
Na ubytovnách se k praní sejde mnoho různých druhů prádla; podle toho tu jsou také vysoké nároky na výkonnou a flexibilní interní prádelnu. Velký počet lůžek znamená odpovídající podíl povlečení, ručníků a oblečení. Kromě toho může výkonné systémové řešení také umožňovat praní dek a polštářů. Šetrné praní osobního prádla obyvatel by mělo být v profesionálně vybavené prádelně ihned hotové. Náročný požadavek: Kompletní servis péče o prádlo a textilie pro spokojené obyvatele.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení