Externí příprava instrumentária

Zásobovací centrum na "zelené louceׅ"

Vanguard je vedoucím poskytovatelem služeb pro dezinfekci zdravotnických produktů v německy mluvících zemích. Nové centrum pro zajišťování sterilizace nástrojů (SVZ) Rhein-Ruhr je největší německou externí provozovnou zabývající se sterilizací zdravotnických produktů na více použití. Odsud dodává tato společnost nástroje do nemocnic a ambulantních operačních středisek, operačních ordinací a do průmyslu. 40 zaměstnanců je pověřeno sterilizací chirurgických instrumentů a dalších zdravotnických produktů – s podporou dvanácti vysoce výkonných čisticích a dezinfekčních automatů PG8528 Miele Professional, které mají být zanedlouho doplněny dalšími stroji tohoto typu. Podle nejmodernějších metod se zde nástroje čistí, dezinfikují, kontrolují a sterilizují. Díky znalostem a zkušenostem mají zákazníci Vanguard záruku spolehlivější a úspornější sterilizace. Služby této společnosti zahrnují rozsáhlé poradenství, školení personálu, kompletní dodávky z provozoven Vanguard a řízení zákaznických provozů. Tyto služby nabízejí nemocnicím a ordinacím možnost řídit se podle nových znalostí a požadavků v oblasti přípravy zdravotnických produktů, aniž by museli samy investovat.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení