Nemocnice & kliniky

Špičkové služby s lidským rozměrem

Není to náhoda, že je nemocnice AZ Jan Palfijn pojmenovaná po průkopníkovi chirurgie a porodnictví, který se již v 17. století zasazoval o volnou výměnu vědění a technologie. Na základě těchto solidních principů se AZ Jan Palfijn Gent vyvinula v nemocnici významnou pro celý region Flandry. 140 lékařů a více než 1 000 dalších zaměstnanců poskytuje ambulantní i lůžkovou péči na vynikající úrovni – a to i v tak náročných disciplínách, jako je reprodukční medicína a robotická chirurgie. Při sterilizaci lékařského instrumentária se v AZ Jan Palfijn Gent spoléhají na Miele Professional. Ve vlastní centrální sterilizační jednotce zajišťuje pět mycích a dezinfekčních automatů PG 8528, čtyři velké parní sterilizátory PS 5662v a jedno velkokapacitní mycí a dezinfekční zařízení PG 8830, aby sterilizace instrumentária odpovídala těm nejvyšším nárokům.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení