Rozsáhlá řešení přípravy

Při vývoji řešení přípravy lékařského instrumentária sází Miele Professional odjakživa na úzkou spolupráci s odborníky z praxe i s renomovanými výrobci instrumentů. Výsledkem této důvěryhodné a inovační kooperace jsou zařízení a postupy přípravy, které přesvědčí všechny uživatele na celé čáře.
System4Med – všechno od jednoho dodavatele
Se System4Med nabízí Miele Professional kompletní systém pro bezpečnou a účinnou přípravu nástrojů v lékařských ordinacích, operačních centrech a na klinikách. Vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s experty z praxe rozděluje System4Med celý cyklus přípravy důsledně do čtyř stupňů: čištění/dezinfekce, sterilizace, dokumentace a garance. Na každém tomto stupni poskytuje Miele Professional výkonné přístroje a software, rozmanité příslušenství a obsáhlé služby. Jelikož veškeré komponenty pocházejí z jednoho zdroje, jsou vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.
Jakost vody
Speciálně u přípravy nástrojů hraje kvalita vody velice důležitou úlohu. Surová voda obsahuje soli a minerály, které se mohou usazovat v přístroji nebo na nástrojích. Zcela odsolená voda navíc předchází korozi instrumentária. Zejména u velké spotřeby vody je smysluplné dbát na správnou kvalitu vody. Důsledná úprava vody zvyšuje hospodárnost mycího a dezinfekčního přístroje. Filtrace totiž chrání před škodlivými usazeninami, zabraňuje výpadkům, opravám a snižuje náklady na čisticí média.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení