Restaurace s rychlým občerstvením

Rychle a efektivně

Vedle rychlosti zajišťuje robustní průmyslová technika zejména bezporuchový provoz. Díky nízkým provozním nákladům jsou přístroje Miele z dlouhodobého hlediska myslitelně nejhospodárnějším řešením.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení