Restaurace

Za krásami Podpolaní

Jezdecký a sportovně rekreační areál Masarykov dvor leží v romantickém kraji pod slovenskou Poľanou. V oblasti, která byla v průběhu věků vyhledávanou inspirací mnoha umělcům, si návštěvníci i dnes mohou užívat majestátnost rozlehlých lesů, půvab horských luk, dravé řeky i divoká zvířata.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení