Kondenzátor par

Ideální výsledky sušení a optim. klima v místnosti
Prostřednictvím kondenzátoru páry se odpadní vzduch odvlhčí a zchladí a lze ho tak bez problému vyvést do ventilačního zařízení nebo do okolního vzduchu.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení