Druh ohřevu plyn

Výhoda plynu
Plynový ohřev profesionálních praček do prádelen přináší četné výhody. Značný potenciál úspor spočívá oproti ohřevu pomocí elektrického proudu především v oblasti nákladů na energie. Také s ohledem na životní prostředí je plyn nejvýhodnějším a současně nejefektivnějším zdrojem energie.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení