Spolehlivá dezinfekce

Nejvyšší hygienická bezpečnost
Spolehlivá dezinfekce je předpokladem přípravy textilií z nemocnic a domů s pečovatelskou službou. Speciální programy pro termickou a chemickotermickou dezinfekci, mj. podle seznamu berlínského Institutu Roberta Kocha, vytvářejí základ pro požadovanou hygienickou bezpečnost.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení