Sériové rozhraní RS 232

Snadná výměna dat
Sériové rozhraní slouží ke komunikaci s technickými koncovými zařízeními. Kromě přenosu dat do externích úložišť k dokumentaci procesů umožňuje také ovládání dávkovacích a/nebo inkasních zařízení.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení