Flexibilní dávkovací adaptér

Jednoduché dávkování
Přístroje jsou předem připraveny pro používání různých dávkovacích adaptérů. V závislosti na použití může být zvolen adaptér pro dávkování tekutých detergentů zezadu nebo pomocí výsuvné násypky. U dávkování pomocí výsuvné násypky je možné použití až 6 tekutých médií.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení