Příprava hader

Okamžitě připraveno k použití
Hadry lze ihned opět použít, protože jsou ještě v pračce napuštěny čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Tato metoda umožňuje v přímém porovnání s ruční přípravou enormní úsporu času a zvyšuje čisticí výkon a hospodárnost.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení