Odpojení ve špičce

Zabránění proudovým špičkám
Pomocí rozsáhlého energetického managementu můžete za provozu efektivně snižovat náklady na energii. Systém vypnutí ve špičce umožňuje zapojení praček, sušiček prádla a mandlů do inteligentních systémů řízení spotřeby energie (podle modelu je potřebné další příslušenství k připojení do systémů ve špičce).
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení