Jsme důslední ve všem, co děláme

Odpovědný přístup k životnímu prostředí patří k základním hodnotám Miele. Je ukotven ve všech oblastech našeho podnikání.
Produkty Miele se vyrábějí s vysokým podílem recyklovatelných materiálů; ve výrobě používáme postupy šetrné ke zdrojům a ekologické pomůcky. V neposlední řadě znamená dlouhá životnost přístrojů Miele úsporu drahých surovin. Také při používání a přepravě mají přístroje Miele příkladnou ekologickou bilanci: nízká spotřeba vody a energie, efektivní programy, které umožňují hospodárné dávkování čisticích prostředků a procesních chemikálií. Všude, kde je to jen možné, používáme nové technologie a procesy šetrné ke zdrojům, jako například technologii tepelných čerpadel nebo připojení našich přístrojů na okruhy teplé vody z kogeneračních jednotek elektráren. Naše mezinárodní síť prodejců a hustá servisní a obchodní síť znamenají krátké trasy při přepravě k zákazníkům.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení