Speciální programy pro specifické myté předměty

Vysoká bezpečnost procesu
Myčka je vybavena 3 programy, které jsou optimálně přizpůsobeny pro účel použití. K ochraně velmi kvalitních pomůcek a vybavení je teplota vody omezena na 60 °C a doba kontaktu s dezinfekčními prostředky na 5 minut. Změny parametrů programu vyžadují autorizaci  heslem. Použití ověřených mycích prostředků schválených výrobci pomůcek a vybavení zaručuje přípravu šetrnou k materiálu.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení