Přípojka DEMI vody

V případě potřeby měkká voda
Zářící sklenice bez čmouh vyžadují použití částečně nebo zcela demineralizované vody ve fázi oplachování. Myčky Miele Professional jsou proto vybaveny dodatečnou přípojkou vody, ze které mohou čerpat upravenou vodu během příslušné fáze oplachování.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení