Parametry programu s možností změny

Flexibilní nastavení
K dosažení nejlepších výsledků mytí a hygieny můžete měnit různé parametry programu,
např. teplotu, dobu prodlevy nebo množství vody, přesně podle požadavků na použití.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení